Prejsť na obsah
Verejnosť

O túto pozíciu sa uchádzajú doterajší prorektor Oliver Moravčík, ktorý je v súčasnosti poverený funkciou rektora, a Jozef Peterka z Katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovotechnologickej fakulty
Moravčík je riaditeľom ústavu Advanced Technologies Research Institute pri UVP Cambo Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave. Od apríla 2019 je prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj. AS STU ho 26. apríla poveril výkonom funkcie rektora STU. Na akademickej pôde pôsobí od roku 1976 ako vysokoškolský učiteľ. Peterka bol dekanom Materiálovotechnologickej fakulty (2014-2018)Profesionálne sa orientuje na technológie a teórie frézovania kopírovacími nástrojmi, CAD/CAM systémy a CA technológie výroby tvarovo zložitých výrobkov, 3D umelecké gravírovanie, výrobu foriem a 3D modelov, vysokorýchlostné rezanie a obrábanie. .

Viac si prečítate na:
https://www.teraz.sk/regiony/o-post-rektora-stu-v-bratislave-sa-ucha/553509-clanok.html