Prejsť na obsah
Verejnosť


Mesto si nechalo vypracovať projekt vakových hatí na Štrkoch a pod Kalváriou. Má lokality zatraktívniť a najmä znížiť horúčavy počas leta. Pozrite si vizualizácie.
Zadržiavanie vody na území mesta patrí k významným metódam znižovania teploty vzduchu v letných horúčavách. Trnava si preto nechala spracovať nové štúdie s názvom Projekt vodozádržných opatrení na toku Trnávky, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.
Nový zaujímavý projekt vypracovali pre mesto študenti Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity.
Mesto rieši dlhodobo problém klímy
„Mesto Trnava dlhodobo rieši adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Patria k nim aj snahy zväčšiť objem vody v meste – či už dažďovej, tečúcej, alebo plošnej – a tak ochladiť ovzdušie pri vlnách horúčav. Preto sa snažíme pracovať s jediným tokom, ktorý v meste máme, hoci jeho stav ani zďaleka nie je ideálny," povedal vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu Tomáš Guniš.
Výsledok práce študentov
"Minulý rok sme oslovili prof. Ing. Andreja Šoltésza, PhD., zo Stavebnej fakulty STU, aby spolu so svojim tímom študentov z katedry hydrotechniky navrhli možnosti zvýšenia hladiny Trnávky. Študenti zároveň toto zadanie riešili v rámci 3. ročníka súťaže Pre vodu, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis pod záštitou ministra životného prostredia SR. Výsledkom ich práce je zatiaľ návrh dvoch vakových hatí, ku ktorým ešte doplnia tretiu s cieľom zvýšiť na jednotlivých úsekoch hladinu Trnávky,“ prezradil Tomáš Guniš.
Prvá vaková hať má byť umiestnená na Štrkoch na mieste pôvodného stavidla. Druhá je navrhnutá v obľúbenom parku pri kalvárii.
„Merania ukázali, že hate by nemali spôsobiť infiltráciu toku do podzemnej vody ani ovplyvniť jej hladinu, lebo okolie Trnávky je tvorené menej priepustnými zeminami,“ stojí v správe mesta.
Návrhy majú slúžiť ako podklady na vypracovanie súťažných podmienok pre architektonickú súťaž na obnovu Promenády, ktorú podľa slov T. Guniša vyhlási mesto ešte počas tohto roka.

[trnava.dnes24.sk 19/03/2018]
Autor: Monika Hanigovská
Link: http://trnava.dnes24.sk/novy-trnavsky-projekt-ma-zatraktivnit-okolie-riecky-a-znizit-horucavy-pocas-leta-294302