Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubo Straka, moderátor: "Viete, ako sa dá znížiť nebezpečenstvo vzniku škodlivých mikroorganizmov v potravinách? A čo taká kozmetika? Prenikajú z nej nebezpečné chemické látky do ľudského tela? Práve tieto oblasti sledujú aj na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, a dokonca tam v tomto smere majú aj niekoľko objavov."
Redaktorka: "Pri nesprávnom technologickom spracovaní počas výroby sa v potravinách môžu rozmnožiť aj zdraviu škodlivé organizmy. Toto nebezpečenstvo vzniká najmä v potravinách s minimálnym opracovaním, napríklad vyrábaných zo surového mlieka, ako sú tradičné syry, bryndza, parené syry a podobne. Zabrániť tomu sa snaží výskum Ústavu potravinárstva a výživy na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie."
Ľubomír Valík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU: "Ak podporíme tie fermentačné procesy, tak vlastne tieto nežiadúce baktérie potom nemajú šancu, sú inhibované a v zásade spolu s vonkajšími faktormi prostredia, teda napríklad chladením potravín a inými procesmi zabezpečíme tú mikrobiologickú stabilitu a bezpečnosť počas doby spotreby."
Redaktorka: "Študenti sa preto učia ovládať základné technologické procesy a majú šancu sa priamo vo výrobných podnikoch zoznámiť s najnovšími technológiami."
Ľubomír Valík: "Poznajú procesy, ktorými sa opracovávajú suroviny a rovnako sú zruční v laboratóriu, a poznajú metódy, či už chemické, alebo mikrobiologické, alebo biologické."
Redaktorka: "Výskumníci sa venujú aj iným skupinám, ako je napríklad príprava fermentovaných potravín na báze pseudocereálií."
Ľubomír Valík: "Aby sme mohli pre tých konzumentov, ktorí sú alergickí na mliečny proteín, alebo mliečne zložky, alebo intolerantní voči laktóze, pripraviť výrobky, ktoré sú fermentované, ktoré obsahujú dobré baktérie."
Redaktorka: "Rovnako dôležitá je bezpečnosť kozmetických výrobkov, ktorá je aj doménou výskumu v rámci záverečných prác študentov všetkých stupňov štúdia."
Jarmila Hojerová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU: "My učíme študentov, ako formulovať kozmetické výrobky tak, aby práve tie látky, ktoré sú potenciálne nebezpečné, fungovali, ako fungovať majú. A keď to tak nie je, ako napomôcť formuláciou výrobku, aby teda tie látky ostali v tým vrstvách kože, kde si to želáme."
Redaktorka: "Aj tu sa študenti v rámci odbornej praxe zoznamujú s výrobnými procesmi priamo v závodoch, no a v laboratóriu môžu potom aj sami vyrábať rôzne modelové výrobky."
Jarmila Hojerová: "Od emulzií, krémov, suspenzií, zubných pást a podobne, máme samozrejme analytické metódy, ktoré sú bežné v ostatných laboratóriách, ako plynová chromatografia, kvapalinová chromatografia, rôzne analýzy iných vlastností kozmetiky, senzorické vlastnosti."
Redaktorka: "Zaujímavosťou je, že mnohé veci sa overujú na vzorkách kože z prasiat, ktorá je vraj tej ľudskej najbližšia. Z dielne ústavu je pritom aj úspešná štúdia, ktorá odhalila prienik pesticídov do kože aj cez rôzne druhy ochranných rukavíc. No a už teraz sa vraj na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pracuje aj na zaujímavom projekte novodobej zubnej pasty."