Prejsť na obsah
Verejnosť

Zdôrazniť potrebu ochrany životného prostredia a triedenia odpadu má za úlohu nová hra vo virtuálnej realite. Stojí za ňou organizácia Moving Environment v spoluprácu s občianskym združením Príroda na dotyk a Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Hra reaguje na fakt, že Slovensko je v tejto oblasti “na chvoste” EÚ a na skládkach končí takmer 75 percent odpadu.
Nachádza sa v nej triediaca linka a úlohou hráča je čo najrýchlejšie roztriediť predmety medzi sklo, odpad a papier. Niektoré predmety majú pritom obaly zložené z viacerých komponentov, ktoré je tiež potrebné čo najrýchlejšie oddeliť.

Viac si prečítate na:
http://www.enviroportal.sk/clanok/nova-hra-vo-virtualnej-realite-ma-ziakov-naucit-triedit-odpad-a-recyklovat