Prejsť na obsah
Verejnosť

Pre efektívnejší postup prác a aby sme sa v Bratislave vyhli neustálym zmenám v organizácii dopravy, dochádza od 15. februára k uzávere tejto ulice v časti Nivy. Nesiahlo sa do nej takmer 40 rokov a jej rekonštrukcia je nevyhnutná. Od mája minulého roka sa do jej komplexnej obnovy pustil investor HB Reavis.
V spolupráci s mestom a všetkými dotknutými stranami pristupujeme k uzávere úseku ulice Mlynské nivy medzi ulicami Karadžičova a Svätoplukova. V tejto časti, v rámci prvej etapy, bude ulica Mlynské nivy kompletne uzavretá pre automobilovú dopravu a MHD, trasy pre peších ostanú zachované. Alternatívne trasovanie MHD povedie cez Páričkovu ulicu, ktorá bude spojazdnená pre oba smery, náhradné parkovanie bude zabezpečené na naše náklady. Konkrétne obchádzkové trasy, ako aj mapu pre pohyb peších v celej zóne, verejnosť nájde aj na webe novenivy.sk, kde dlhodobo komunikujeme všetky nové informácie," prezradila Martina Jamrichová, Country PR & Marketing Manager HB Reavis Slovakia.

Cestovanie po novom, nie "kolaps dopravy"
"Dopravná situácia v Bratislave je natoľko vážna, že uzávera ulice Mlynské nivy nebude mať na ňu prakticky negatívny dopad. Aj tak všetci už teraz pociťujeme nedostatočné kapacity priepustnosti križovatiek, ktoré bežia na druhý až tretí cyklus, a tento stav sa sám od seba nezlepší. V súvislosti s uzáverou Prístavnej ulice bude predpokladané najväčšie zaťaženie ulíc Košická - Landererova, odhadom vyše 50 percent, na ulici Dunajská bude ale napríklad o vyše 22 percent nižšie. Každopádne, najvyšší čas robiť strategické rozhodnutia dávno vypršal, každý ďalší deň neriešenia problémov tak situáciu v meste iba zbytočne navyše komplikuje. Aj preto je jednoduchšie riešenie ulicu uzavrieť na kratší čas, než ju rekonštruovať počas prevádzky a komplikovať priechodnosť neustálymi zmenami v doprave v dlhšom časovom rozpätí. Aktuálna situácia je už teraz zlá, chvíľu bude o čosi horšia, ale nieje to nič, čo by sme nezvládli. Doprava funguje totiž podľa zákonov hydrodynamiky je ako voda, cestu si vždy nájde," doplnil doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Katedra dopravných stavieb SvF STU BA.

Nová zeleň a príprava na električku
V zóne roky chýbala zeleň. To sa zmení vďaka zelenému stredovému pásu so 150 stromami. Keďže ide o špecifické miesto, vysadené budú stromy odolné voči vysokej kyslosti pôdy. Pôjde o podobné stromy, aké sú vysadené vo Viedni na Mariahilfer Strasse. Rovnaké však nájdete aj v neďalekom Twin City, kde je zelená pasáž medzi budovami už vysadená. Ulica bude tiež priestorovo pripravená aj na električku. "Ak sa kompetentné inštitúcie rozhodnú, že trasa električky bude viesť cez ulicu Mlynské nivy, infraštruktúra bude na ňu pripravená, " dopĺňa Martina Jamrichová.

Prečo riešenie budúceho bulváru vyzerá ako vyzerá?
Projekt zohľadňuj e mnohé osobitosti. Od technických noriem či legislatívy až po limity vyplývajúce z existujúcej zástavby a s tým spojené priestorové limity či dopravné nároky a schválené dopravné riešenia v okolí, blízkosť svetelne riadených križovatiek, či podzemnú infraštruktúru. Ide teda o kompromis medzi mnohými stranami - mesto, polícia, dopravný podnik, správcovia sietí, cykloaktivisti, chodci... Okrem novej vozovky tak pribudnú kilometre nových chodníkov či nové cyklotrasy, ktoré v tomto úseku nikdy neexistovali. Novinkou bude aj podzemný kruhový objazd, ktorým sa cestujúci dostanú priamo do autobusovej stanice či okolitých projektov.

Koľko to bude mesto stáť?
Investor rekonštruuje ulicu na vlastné náklady, spolu s okolitými komunikáciami. Celkové náklady sú predbežne vyčíslené na 40 miliónov eur. Po ukončení prác odovzdá HB Reavis bulvár mestu bezodplatne, rovnako ako ďalšie okolité ulice, ktoré bude rekonštruovať.