Prejsť na obsah
Verejnosť

Igor Michalčík, moderátor: „O 5G sieti ste isto počuli. Teraz však nebudeme hovoriť o komunikácii pomocou mobilného telefónu, ale mobilnej siete piatej generácie môžu byť nápomocné pri riadení automobilov. Je to predmetom výskumného projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a operátora Orange Slovensko. 5G sieť výskumníci využili na prestup dát pri pohybe virtuálneho dvojčaťa elektromobilu. Ľuboš Kasala si podstatu výskumu nechal vysvetliť od Ján Danka a Marka Galinského.“

Ján Danko, Slovenská technická univerzita v Bratislave: „5G sieť, každý si pod tým predstaví alebo veľmi často sa hovorí práve o tom, že je rýchlejšia, že môžem preniesť viacej dát v rovnakom čase. Ale pre nás pritom tom automotive pohľade nie len dôležité len to, že koľko dát viem preniesť, ale ako rýchlo viem tie dáta preniesť z auta do tej mobilnej siete. Kým pri 4G to napríklad bolo 10 ms, pri 5G je to 1 ms. Takže 10x rýchlejšie.“

Ľuboš Kasala, redaktor: „Sledovali sme na obrazovke ako sa pohybuje automobil po uliciach Petržalky. Na automobile sú rôzne snímače, rôznych druhov, rôznych typov. Čo sa vlastne dialo?“

Ján Danko: „My sme čítali v reálnom čase dáta zo všetkých senzorov a čítali sme dáta aj z automobilu samotného, to znamená z automobilovej zbernice. A tieto dáta, tak, ako sme ich čítali, sme ich posielali prostredníctvom 5G siete do tej simulácie, ktorú ste videli na obrazovkách. Čiže ako keby súbežne, s oneskorením iba nejakých 500 ms oproti tomu ako jazdilo skutočné auto po Petržalke, jazdilo naše virtuálne autíčko po virtuálnej Petržalke a malo všetky údaje o sebe a svojom okolí také isté, ako poznalo to skutočné auto na skutočných cestách.“

Ľuboš Kasala: „Virtuálne auto, skutočné auto, to znamená skutočné auto malo tzv. virtuálne dvojča?“

Ján Danko: „Áno, ktoré úplne presne, s minimálnou odozvou kopírovalo všetko, čo ono robí a vnímalo všetko, čo sa okolo neho deje.“

Ľuboš Kasala: „Ako sa dá vyhodnotiť táto jazda?“

Marek Galinski, Slovenská technická univerzita v Bratislave: „Nazbierané dáta, ktoré sme jednak dostávali po 5G sieti, sme posielali do virtuálneho dvojčaťa. Toto digitálne dvojča má vyhodnocovať rôzne jazdné scenáre, ktoré môžu nastať a následne posielať určité korekčné dáta vozidlu z hľadiska bezpečnosti premávky vozidla na ceste. Čiže nemusíme sa baviť len o tom, že to vozidlo je samotné autonómne, ale bavíme sa o tom, že vozidlo komunikuje so svojím okolím. A tým prispieva k zvýšenej bezpečnosti premávky na cestách.“

Ľuboš Kasala: „Teraz sme v nejakej fáze, samozrejme, ako bude pokračovať projekt ďalej?“

Ján Danko: „Ďalším prirodzeným krokom bude jednak zdokonaľovať schopnosti toho digitálneho dvojčaťa, to znamená nielen tie dáta prijímať a replikovať, ale naozaj aj vyhodnocovať, alebo poviem tak, niečo si z nich domyslieť alebo niečo predvídať. A samozrejme ďalším súbežným krokom nie je mať jedno auto, ale mať tie vozidlá medzi sebou prepojené, aby tie jednotlivé virtuálne modely áut si vedeli medzi sebou vymieňať údaje a upozorňovať tie skutočné autá na to, že kde hrozí aký problém, aké riziko, aká potenciálna nehoda.“

Ľuboš Kasala: „My laici vás určite nechceme naháňať, ale kedy sa stretneme v praktickej premávke s autonómnymi autami? Ako to vyzerá? Lebo na jednej strane sa naozaj zdá, že pracujete veľmi rýchlo, veľmi poctivo, možno pre niektorých pomaly, ale samozrejme musíme brať do úvahy aj špecifické podmienky. Takže kedy? O 10 rokov? O 15?“

Marek Galinski: „Je to otázka kedy to bude. Môj osobný názor, taký subjektívny je, možnože za 10 rokov sa budeme baviť o nejakých uzavretých koridoroch alebo diaľničnej jazde. Ale či to tak naozaj bude, uvidíme. Viete, aj nafta už mala, alebo ropa mala dôjsť v roku 2000 a ešte stále ju tu máme.“

Ján Danko: „Ja by som ešte doplnil to, že vždy tá novinárska otázka padne na to, že kedy tie autá budú autonómne. To, čo sme tu ale dnes ukázali je skôr prípad pre prepojené autá. A ja by som to možno povedal tak, že plne autonómne autá tu s nami ešte chvíľu nebudú, ale prepojené vozidlá na našich cestách, ktoré spolu komunikujú, budeme mať veľmi skoro.“

Igor Michalčík: „Fotografie výskumného elektromobilu si môžete pozrieť na sociálnych sieťach Pozor, zákruta.“