Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubomír Bajaník, moderátor: "Slovenskí študenti nemajú záujem študovať v Číne. Odrádza ich predstava vysokých nákladov. Univerzity sa snažia študentov prilákať spoločnými projektmi. Tie potom otvárajú dvere na čínsky trh aj slovenským podnikateľom."
Emília Lengyelová, redaktorka: "Natália študuje v Šanghaji environmentálnu výchovu. Tvrdí, že v meste je okrem nej len 30 slovenských študentov. Mnohých odrádza nákladné štúdium."
Natália Turčinová, študentka na East China Normal University v Šanghaji: "Mnoho ľudí má takú mylnú predstavu, že dostať sa do Číny je veľmi finančne náročné a že si to nemôže dovoliť. Pravda je však taká, že Čína veľmi podporuje zahraničných študentov, aby prišli do Číny. Aj provinčná vláda, mestská vláda, každá univerzita poskytuje veľmi mnoho štipendií."
Emília Lengyelová: "Motiváciou pre študentov majú byť aj spoločné projekty. Slovenská technická univerzita so Šanghajskou univerzitou budujú mestskú štvrť, ktorá by predstavovala model ekologickej spoločnosti 21. storočia. To znamená žiaden odpad a optimálne využívanie prírodných zdrojov tak, aby bol ostrov sebestačný. Prvým krokom je vytvorenie živých laboratórií."
Maroš Finka, Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity: "Tie živé laboratóriá vlastne budú predstavovať rozvojové plochy na ostrove ... v rôznych polohách vidieckeho osídlenia, intenzívneho mestského osídlenia, poľnohospodárskeho osídlenia, kde vlastne budeme skúšať rôzne prístupy k rozvoju osídlenia, kde sa budeme snažiť dosiahnuť tú kvalitu ekorozvoja prostredníctvom využitia najmodernejších technológií."
Emília Lengyelová: "Ekologické a moderné spôsoby vítajú obe univerzity najmä teraz v čase klimatických zmien."
Zhou Yunxuan, riaditeľ divízie medzinárodnej výmeny: "O ekologických témach je dôležité hovoriť. Globálne zmeny totiž pociťujeme čoraz viac. Napríklad v Číne sa to prejavuje tajfúnmi. Aby sme sa v budúcnosti podobným katastrofám vyhli, musíme zmeniť správanie ľudí a práve ekologické a moderné projekty sú správnou cestou."
Emília Lengyelová: "Šancu dostať sa na čínsky trh by mali dostať aj slovenskí podnikatelia."
Milan Gavlák, vedúci strategických projektov SARIO: "Slovenské firmy sú pomerne zaujímavé aj kvôli tomu, že musia byť omnoho viacej, povedal by som životaschopné ako možno v krajinách, ktoré sú trošku väčšie. Slovenský trh je proste obmedzený a naše firmy naozaj sa musia snažiť, aby vedeli v globálnej kompetencii uspieť. A dokážu to."
Emília Lengyelová: "Výstavba ekologického mesta by mala trvať 10 rokov. Výsledky vzájomnej spolupráce môžu pomôcť aj slovenským obciam a mestám."