Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľuboš Kasala, moderátor: „Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila s troma slovenskými univerzitami s technickým zameraním memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti. Dokument ratifikovali symbolicky, deň pred Medzinárodným dňom študentstva. Národná diaľničná spoločnosť dlhodobo podporuje a naďalej chce podporovať univerzity technického typu. Hovorí generálny riaditeľ Vladimír Jacko.“

Vladimír Jacko, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti: „Ja som presvedčený, že akademická obec nám do budúcnosti môže strašne veľa pomôcť práve v aktivitách, v ktorých sa boríme v týchto chvíľach, či je to expertné stanoviská alebo sú to znalecké posudky, dokonca návrhy na zmenu legislatívy. Na niektorých miestach už aj spolupracujeme.“

Ľuboš Kasala: „S NDS už niekoľko rokov spolupracuje aj Technická univerzita v Košiciach. Študenti napríklad participovali na odbornej analýze návrhu technického riešenia toaliet na odpočívadlách, vrátane vybavenia. Profesor Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie.“

Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach: „Ja sa s nádejou pozerám do budúcnosti. Podpis tohto memoranda je pre nás veľmi významným aktom, od ktorého si veľa sľubujeme. Ja by som odporučil určite zamestnať sa v Národnej diaľničnej spoločnosti, aj v akejkoľvek veľkej firme, ktorá je vlastne rozhodujúca pre budúcnosť Slovenska.“

Ľuboš Kasala: „Žilinská univerzita významným spôsobom prispieva pri príprave posudkov a legislatívy. Národná diaľničná chce participovať pri nastavovaní študijných programov. Povedal pri podpisovaní memoranda rektor profesor Jozef Jandačka.“

Jozef Jandačka, rektor Žilinskej univerzity v Žiline: „To memorandum vlastne povyšuje tú spoluprácu na vyšší level spolupráce medzi Žilinskou univerzitou a Národnou diaľničnou spoločnosťou.“

Ľuboš Kasala: „Svojich expertov a odborníkov chce ponúknuť aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. Reaguje rektor profesor Oliver Moravčík.“

Oliver Moravčík, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Nielen zapojenie našich expertov a odborníkov v oblasti súdno-znalectva, poprípade znaleckých posudkov, ale napríklad inovovanie aj Fakulty architektúry a dizajnu pri plánovaní rôznych autostrádových úsekov do budúcnosti s horizontom možno 10-15 rokov. Takže my vítame túto akciu a sme radi, že tuná čo odznelo má svoje racio a budeme pokračovať vkladom, ktorý si myslím, že bude prospešný pre všetky zúčastnené strany.“

Ľuboš Kasala: „Spájanie teórie a praxe na konkrétnom príklade Národnej diaľničnej a slovenských technických vysokých škôl vyzdvihuje aj Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia informačných technológií Národnej diaľničnej.“

Jaroslav Ivanco, riaditeľ úseku spoplatnenia informačných technológií Národnej diaľničnej spoločnosti: „Vysokoškolské vzdelanie je vždycky vítaná a veľmi dôležitá vec z pohľadu štruktúry ekonomickej výkonnosti štátu. A keď všetci hovoríme o znalostnej ekonomike, keď všetci hovoríme o tom, že poďme byť priemyselná krajina, toto je jedinečná príležitosť ako využiť vlastne toho najväčšieho investora v krajine na to, aby vytvoril tento priestor a tieto možnosti. NDS ako taká, v budúcnosti aj ten

mýtny úrad, bude veľmi dôležitým faktorom v slovenskej ekonomike a z pohľadu investícií bude mať takú tú úlohu Slnka v slnečnej sústave, kde jeho gravitácia spôsobuje tú príťažlivosť prirodzene na tie talenty, na ľudí, ktorí budú chcieť prácu, ktorá je zaujímavá, ktorá je v mieste ich bydliska. A pozrite sa, že aj tá stratégia toho mýtneho úradu je presne pre toto rozložená stratégia celoslovensky. A je to aj práve preto, lebo chceme využiť ten potenciál tých univerzít, ktoré po Slovensku máme.“