Prejsť na obsah
Verejnosť

Katrin Lengyelová, moderátorka: "Vila na bratislavskom Slavíne, ktorá by mala slúžiť ako sídlo prezidenta, chátra už viac ako 15 rokov. Na reprezentáciu a zahraničné návštevy síce slúži Prezidentský palác, ale miesto na bývanie prezidenta chýba. Študenti architektúry a pozemného staviteľstva preto začnú pracovať na návrhu ako by mohla vila na Slavíne v budúcnosti vyzerať."
Barbora Šišoláková, redaktorka: "Jediný prezident, ktorý býval vo vile na Slavíne, bol Rudolf Schuster. Od roku 2004 vo vile už ďalší prezidenti nebývali. Doteraz tak chátra."
Zuzana Čaputová, prezidentka SR: "Je potrebné urobiť prvé kroky, ktoré smerujú k tomu, aby sme sa postarali o štátny majetok."
Barbora Šišoláková: "Tím architektov preto navrhol túto rezidenciu ako projekt pre študentov architektúry a pozemného staviteľstva. Českí a slovenskí študenti budú na ňom pracovať od začiatku zimného semestra."
Ľubica Selcová, Fakulta architektúry STU, odborná garantka súťaže: "Súťaž je ideová, výsledkom sú architektonicko-urbanistické štúdie, ktoré budú poskytnuté Kancelárii prezidenta."
Barbora Šišoláková: "Študenti sa budú musieť popasovať najmä s dispozíciou pozemku. Viacerí odborníci sa totiž zhodujú, že vila nespĺňa štandardy pre ubytovanie hlavy štátu. Nielen z reprezentačného hľadiska, ale najmä z bezpečnostného."
Matrin Strižinec, hovorca prezidentky SR: "Sem vedie iba jedna prístupová cesta, v zásade tá úniková by bola tá istá."
Barbora Šišoláková: "Pri návrhoch si budúci architekti sami zvolia či je lepšie vilu zachovať a prestavať alebo úplne zbúrať a pracovať na novom projekte."
Jaroslav Kižánek, študent, budúci súťažiaci: "Tak ja hlavne myslím na účelnosť, minimalizovanie zbytočných priestorov, čiže fakt vyťaženie z toho pozemku maximum."
Barbora Šišoláková: "Študenti budú pracovať do februára, pričom finálny projekt bude známy v marci. Posudzovať ho budú špičkoví architekti. Projekt preveria aj odborníci z oblasti bezpečnosti."
Zuzana Čaputová: "Ja by som bola veľmi rada, keď by tento projekt alebo táto víťazná štúdia bola podkladom finálneho ideového zámeru."
Peter Markovič, vyhlasovateľ súťaže: "Veľmi často sa stáva, že sme vlastne tou inštitúciou, ktorá vyprovokuje následnú reálnu architektonickú súťaž, na základe ktorej tie diela niektoré realizované už boli."
Barbora Šišoláková: "Ak by sa študentský návrh ujal, do konca funkčného obdobia súčasnej prezidentky sa pravdepodobne dokončiť nestihne."