Prejsť na obsah
Verejnosť

Janette Štefánková, moderátorka: „Spolupráca študentov, doktorandov či vedeckých pracovníkov z rôznych fakúlt môže byť veľmi prínosná. Svedčí o tom projekt dezinfekčného stojana. Fakulta elektrotechniky a informatiky na ňom spolupracovala s Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Modul sa dostal až do finále Národnej ceny za dizajn. Víťaz bude známy tento týždeň.“

Anna Repková, redaktorka: „Na prvý pohľad modul ako mnohé iné, tento je však úplne ekologický. Na dezinfekciu rúk nie sú potrebné žiadne chemické látky, stačí čistá voda.“

Marián Vojs, vedecký pracovník: „Srdcom tohto systému sú diamantové vrstvy, ktoré generujú pokročilé oxidačné produkty, ako je ozón, peroxid vodíka, kyslík, sievertový kyslík a ďalšie, ktoré vo vode vytvárajú prostredie, ktoré je dezinfekčné. Vieme tou vodou eliminovať produkty, ako sú baktérie alebo vírusy.“

Anna Repková: „Na podobnom princípe sa čistí aj vzduchu v okolí stojana.“

Marián Vojs: „Tretí systém integruje fotoelektrochemické vrstvy, na báze diamantu a fotocitlivých vrstiev, na čistenie ovzdušia bez generovania ozónu a ďalších negatívnych produktov.“

Anna Repková: „Dve rôzne fakulty spojil COVID-19. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky vedeli, ako koronavírus eliminovať. Dizajnéri zasa chceli byť nápomocní v čase pandémie. Za tri mesiace dali študentky dokopy návrh. Pre zelený produkt sa hodil obal, ktorý kladie dôraz na cirkulárnu ekonomiku.“

Jana Vlčková, spoluautorka návrhu, študentka FAD STU: „Sme sa v prvom rade snažili prispôsobiť aj rozmer, aj veľkosť tým technológiám, a potom konštrukcii. Vlastne sú tam použité hliníkové profily, keď sa dajme tomu už produkt nebude používať, aby ste ho vedeli rozložiť a použiť na niečo iné.“

Ivana Palušová, spoluautorka návrhu, študentka FAD STU: „Okrem stojana sme navrhovali aj logo, ktoré je inšpirované molekulami väzbami uhlíka.“

Anna Repková: „Návrh študentiek sa prepracoval do finále Národnej ceny za dizajn. Projekt zároveň dostal grant z programu na rozvoj start-upov.“

Michala Lipková, vedúca Ústavu dizajnu FAD STU: „Dizajn svojím charakterom neni disciplína, ktorá dokáže fungovať sama o sebe. Takže pre nás je veľmi, veľmi potrebné spolupracovať práve s technikmi. Myslím si, že to je obohacujúce pre obe strany.“

Marián Vojs: „Spojenie tej elektroniky a dizajnu je nevyhnutné. Aby to neostalo len v laboratóriách a v šuplíkoch, ale aby sa to dalo posunúť ďalej do reálneho prostredia a mali z toho prínos aj tí ľudia, ktorí dávajú financie do štátneho rozpočtu, z ktorého sme my financovaní.“

Anna Repková: „Inovatívna dezinfekcia by sa mala dostať do praxe na budúci rok.“