Prejsť na obsah
Verejnosť

Jana Belovičová, moderátorka: "V Bruseli na pôde slovenského zastúpenia sa konal medzinárodný seminár Plasty a ekológia, zameraný na hľadanie odpovedí na otázku, ako zamedziť tomu, aby sa používanie plastov nestalo záťažou pre prírodu a prekážku pre trvalo udržateľný rozvoj. Hlavným hosťom bol profesor Pavel Alexy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Informoval, že v spolupráci s Českom ponúkame napríklad celý reťazec výroby plastov z odpadových fritovacích olejov, čo znamená likvidáciu toxických odpadov a zároveň výrobu finálnych produktov, ktoré sú biologicky rozložiteľné. Základné suroviny teda nečerpajú z fosílnych zdrojov, ale z obnoviteľných, a vracajú ich naspäť do prírody vo forme kompostu, alebo biologicky rozložiteľných plastov."