Prejsť na obsah
Verejnosť

Rozhovor nám poskytol dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Ján ŠAJBIDOR, DrSc.
* Pán dekan, končí sa akademický rok - aký bol pre FCHPT STU? Čo nové priniesol pre študentov?
Snažíme sa pre študentov na fakulte pripraviť príjemné prostredie, kde môžu nielen študovať, ale aj tráviť voľný čas. V tomto akademickom roku sme otvorili exkluzívny fakultný klub, kaviareň Akademik, zmodernizovali sme jedáleň a telocvičňu. Naši študenti môžu pracovať na modernom prístrojovom vybavení v zrekonštruovaných posluchárňach, laboratóriách a seminárnych miestnostiach. Omladili sme učiteľský zbor. Chceme, aby učiteľ bol pre študenta viac starším priateľom ako mentorom. Mojou víziou je úspešná fakulta, ktorá ponúka nielen vzdelanie, ale je súčasťou spomienok našich absolventov na časy krásnej mladosti.
* Aké bonusy poskytuje vaša fakulta pre súčasných i budúcich študentov?
Fakulta vychováva absolventov, ktorí nemajú problém zamestnať sa doma i v zahraničí. Absolventi inžinierskeho štúdia majú možnosť získať diplom európskeho inžiniera (EUR ING). Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu našich inžinierov v Európe a vo svete. Okrem chemických špecialistov vychovávame odborníkov pre životné prostredie, biotechnológiu, výživu, kozmetiku, a ochranu materiálov a objektov kultúrneho dedičstva. Uchádzači o štúdium si stále viac uvedomujú, že kvalitná fakulta im ponúka štúdium, s ktorým nájdu uplatnenie nielen v priemysle, ale aj vo výskume a podnikateľskej sfére.
* Majú možnosť vaši študenti študovať určitú dobu v zahraničí?
Naši študenti stále viac využívajú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí. Program Erasmus, alebo bilaterálne zmluvy im umožňujú študovať na 70 univerzitách v celej Európskej únii, Turecku, Kanade, Rusku, Číne alebo Thajsku. Je potešiteľné, že stúpa aj záujem zahraničných študentov o nás. Fakulta sa úspešne zapája do medzinárodnej spolupráce v rámci výmenných programov, ale aj spoločných výskumných projektov so zahraničnými partnermi.
-END-