Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zostavila rebríček najlepších a najhorších fakúlt slovenských vysokých škôl. Najlepšie sa umiestnila martinská Jesseniova lekárska fakulta UK. Dlhoročným lídrom nášho vysokého školstva je aj Fakulta technickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Pedagogiku a právo vyučujú podľa hodnotenia ARRA najkvalitnejšie na Trnavskej univerzite. Naopak, Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne patrí už tretí rok k najhorším fakultám. Spomedzi škôl mala najviac vysoko hodnotených fakúlt UK v Bratislave. Najviac fakúlt na spodných miestach v rebríčku mala Technická univerzita vo Zvolene.