Prejsť na obsah
VerejnosťSmerodajné však bude, koľko študentov sa na odbory skutočne na jeseň zapíše
Študenti začínajú opäť objavovať technické smery. Niektoré technické vysoké školy hlásia v tomto roku mierny nárast záujmu. Maturanti si však naďalej najradšej vyberajú učiteľské smery, medicínu či ekonómiu.
Slovenská technická univerzita v auguste informovala, že po ukončení druhého kola prijímacieho konania sa na jej fakulty hlási 6043 záujemcov. „Čo predstavuje medziročný nárast takmer o šesť percent,“ spresnila Andrea Settey Hajdúchová, manažérka STU pre komunikáciu. V predošlom akademickom roku sa na túto univerzitu hlásilo 5719 uchádzačov. Mierne vyšší záujem zaznamenáva vysoká škola po rokoch poklesu. Ešte pred desiatimi rokmi chcelo na jej pôde technické odbory študovať rádovo okolo 10-tisíc študentov. V ďalších rokoch škola prichádzala každý rok o záujemcov rádovo v tisíckach. Situácia sa otočila až tento rok. Priaznivé čísla zaznamenala pred ukončením prijímacieho konania aj Technická univerzita v Košiciach. „Aj na našej škole evidujeme nárast počtu prihlášok zo Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia,“ konštatoval Ervin Lumnitzer, prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach. „Vyšší počet prihlásených na bakalárske štúdium sme v tomto roku mali na Strojnícku fakultu, a to o 18 percent a tiež na Fakultu riadenia a informatiky o päť percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom,“ uviedla za Žilinskú univerzitu vedúca oddelenia pre vzdelávanie Renáta Švarcová. Až nasledujúce roky však podľa analytičky Renáty Hallovej z projektu To dá rozum ukážu, či pôjde o nový trend. „Ak počet prihlášok porastie alebo sa udrží na tejto úrovni viac rokov po sebe,“ povedala. Pripomenula tiež, že prihláška ešte nemusí znamenať reálny záujem o štúdium. Tým je až zápis študenta.


Najviac letí informatika
Prím hrá na STU i na TU v Košiciach štúdium informatiky, kde sa záujem študentov o štúdium vzácne stretáva s požiadavkami trhu práce. Napríklad na bratislavskej STU ponúkajú štúdium informatiky dve fakulty. Dokopy sa na ne hlási podľa údajov Centra vedecko-technických informácií SR takmer polovica všetkých záujemcov o štúdium na tejto univerzite. Ku koncu mája 2018 sa na košickú Fakultu elektrotechniky a informatiky hlásilo 1369 záujemcov, čo je viac ako tretina všetkých uchádzačov o štúdium na tejto škole. Záujem o informatiku potvrdzujú aj údaje zo Žilinskej univerzity, kde popri tomto odbore v prijímacom konaní dominovali ekonomické smery.


Jedného informatika chce až osem firiem
Stále platí, že na trhu práce chýbajú informatici, a to v stovkách. Firmy na Slovensku mali aj vlani najväčší záujem o absolventov, ktorí mali niečo spoločné s informatikou. „Jeden životopis takéhoto uchádzača si pozrelo v priemere takmer osem zamestnávateľov,“ konštatovala hovorkyňa portálu Profesia.sk Nikola Richterová. IT odborníkov v rôznych oblastiach je stále nedostatok, firmy im dávajú príležitosti ešte pred ukončením školy. Keďže tento sektor neustále napreduje, prehlbuje sa dopyt po nich aj pre veľký záujem o IT špecialistov na nové technológie. Hneď za informatikmi nasledujú s najväčšou šancou uplatniť sa strojári. O ich životopisy prejavili záujem v priemere takmer siedmi potenciálni zamestnávatelia. Po nich nasledovali ekonómovia, technici a stavbári. Aj tieto študijné odbory začali podľa Hajdúchovej ožívať v povedomí mladých ľudí. „Medziročne narástol záujem aj o štúdium na Stavebnej a Strojníckej fakulte, Fakulte architektúry a Fakulte chemickej a potravinárskej technológie,“ spresnila. Rektor STU Robert Redhammer si myslí, že stredoškoláci pochopili, ktorým smerom sa uberá ekonomika krajiny a rozhodujú sa aj podľa toho. „Mladí ľudia pristupujú k výberu vysokej školy zodpovedne. Sledujú, o aké pozície majú zamestnávatelia záujem. Študenti vnímajú, že práve technika a informatika im zabezpečia istotu dobrého pracovného miesta s vysokým platom,“ myslí si Redhammer. K technike smerujú podľa neho študenti aj vďaka kvalitnejšej výučbe matematiky na stredných a základných školách. „Tohtoročné testy a výsledky maturity z matematiky hovoria o lepšej pripravenosti uchádzačov o vysokoškolské štúdium.“ Ďalší dôvod vyššieho záujmu o štúdium na STU môže byť čisto pragmatický – napríklad STU zjednodušila proces prihlasovania na štúdium. Univerzita v tomto roku znížila poplatok za prijímacie konanie a akceptovala len elektronické prihlášky. Tie navyše nebolo treba potvrdiť zasielaním prihlášky s prílohami poštou. Renáta Hall vidí za slabým záujmom o slovenské technické školy aj iný dôvod. „Nie je to len o tom, že uchádzači nemajú záujem o štúdium technických smerov. Mnohí nemajú záujem o štúdium technických smerov na Slovensku,“ spresnila.


Najžiadanejší absolventi
Keby sa mali študenti rozhodovať podľa toho, ako sa darilo v praxi uplatniť ich starším spolužiakom, svoje prihlášky by podľa záverov analýzy Profesie z júna tohto roku posielali na Fakultu informatiky a informačných technológií STU, ktorá si už niekoľko rokov po sebe udržiava pozíciu fakulty s najžiadanejšími absolventmi. Aj ďalšie dve školy s najlepšími vyhliadkami uchádzačov uplatniť sa majú zameranie na výpočtovú techniku – je to Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity a Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Na trhu práce sa nestratia ani absolventi Ekonomickej univerzity. Tá je spomedzi univerzít najpreferovanejšou vysokoškolskou ustanovizňou v republike – hneď pred STU. „Viac ako sedem pozretí životopisu dosiahli v najnovšom rebríčku iba absolventi Ekonomickej univerzity,“ konštatovala Richterová. Keďže záujem o vysoké školy z roka na rok klesá, školy robia všetko pre to, aby získali čo najviac študentov. Od ich počtu totiž závisí napríklad aj to, s akým balíkom peňazí budú v ďalšom roku hospodáriť. Časť škôl vypisuje druhé kolo prijímacieho konania, iné predlžujú termín na podávanie prihlášok. Skúsenosti škôl naznačujú, že v druhom kole môžu získať aj stovky študentov navyše, napríklad takých, ktorí sa nevedeli rozhodnúť, neprijali ich na pôvodne zvolený odbor alebo nestihli prvé kolo, keďže strednú školu končili v zahraničí. Diana Schniererová


Aké sú šance, že sa absolvent zamestná

Informatika

7,74

Strojárstvo

6,73

Ekonomika

5,79

Technika

5,54

Stavebníctvo

5,37

Spoločenské vedy

5,25

Filozofia

4,37

Právo

4,28

Prírodné vedy

4,03

Pedagogika

3,27

Šport

2,94

Teológia

2,89

Zdravotníctvo

2,76

Umenie

2,19


Poznámka: Číslo vyjadruje priemerný počet otvorení životopisu absolventa na stránke Profesia.sk zo strany potenciálneho zamestnávateľa.
Nával je na logopédiu, informatika až ôsma
Napriek veľmi sľubným vyhliadkam je informatika až ôsmym študijným odborom, ktorý si vyberajú uchádzači o štúdium na vysokých školách. Podľa vlaňajších údajov CVTI sa najviac uchádzačov vo všeobecnosti hlásilo na učiteľské smery, medicínu či ekonomiku. Informatika nasledovala až za odbormi, ako sú predškolská pedagogika, právo, psychológia a manažment. Aktuálne údaje za rok 2018/2019 CVTI ešte nezverejnilo. Podľa toho istého zdroja bol najväčší nával na odbor logopédia. Na jedno miesto, ktoré plánovala škola otvoriť, si dalo vlani prihlášku viac ako šesť študentov. Z tohto hľadiska druhým najatraktívnejším odborom bolo divadelné umenie a po ňom zubné lekárstvo, ktoré chcelo ísť študovať päťnásobne viac záujemcov, ako plánovala škola prijať.
Nejde len o to, že by uchádzači nemali záujem o štúdium technických smerov. Nechcú ich študovať na slovenských školách.
Foto:
Najväčšiu šancu uplatniť sa majú informatici, po nich nasledujú strojári.

[SME 14/09/2018]
Autor: Diana Schniererová