Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave v pondelok slávnostne inaugurovali nového rektora Olivera Moravčíka. Ten zároveň inauguroval dekana Strojníckej fakulty STU Ľubomíra Šooša na ďalšie funkčné obdobie.
Pre epidemickú situáciu slávnosť usporiadali v zúženom formáte.

V poradí 20. rektor STU zložil slávnostný sľub a z rúk predsedu Akademického senátu univerzity Mariána Peciara prevzal rektorské insígnie. V príhovore k najvyšším predstaviteľom univerzity a fakúlt sa rektor STU prihlásil k pozitívnym počinom predchodcov a k vzdelávaniu v duchu takzvaného humboldtizmu. “Chcem pojmu univerzita opätovne navrátiť pôvodný význam – sme universitas magistrorum et scholarium (spoločenstvo učiteľov a študentov), ktorého súčasti po predchádzajúcom období musia opätovne nájsť k sebe cestu – dialógom, diskusiou a najmä involvovaním najlepších študentov vyšších semestrov do výučby a výskumu,” povedal Moravčík.

Viac si prečítate na:
https://www.teraz.sk/slovensko/na-stu-slavnostne-inaugurovali-noveho/576478-clanok.html