Prejsť na obsah
Verejnosť

Elena Koritšánska, moderátorka: „Slovensko má nedostatok špecialistov aj vysokoškolských učiteľov v odbore informačných a telekomunikačných technológií. Toto obdobie pritom vytvára šesť percent HDP a priamo zamestnáva tridsaťpäťtisíc špecialistov. Profesijné organizácie, zamestnávatelia a aj technicky zamerané vysoké školy žiadajú viac peňazí na vzdelávanie v tejto oblasti. Argumentujú, že už dnes chýba viac ako desaťtisíc IT špecialistov a ak sa situácia nezmení, v roku 2020 ich bude chýbať dvadsaťtisíc.“
Katarína Ottová, redaktorka: „Učitelia chýbajú napríklad na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Na študijnom programe aplikovaná informatika učí podľa prodekana fakulty Martina Drozdu tisícku študentov iba osemnásť pedagógov.“
Martin Drozda, prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU: „Nevieme nájsť ľudí, ktorí majú schopnosť programovania CC++, Jave, SQL a alších technických disciplínach a ktorí by boli ochotní pracovať za osemsto eur mesačne. Keď ako nástupný plat im ponúkajú firmy tisíc sedemsto.“
Katarína Ottová: „Podľa prieskumu spoločnosti Profesia majú absolventi informatiky najlepšie uplatnenie na trhu práce. Patria medzi najžiadanejších a teda je aj najťažšie nájsť vhodného adepta na IT pozície. Prezident IT asociácie Slovenska Mário Lelovský tvrdí, že školy, ktoré učia informatikov, potrebujú viac peňazí.“
Mário Lelovský, prezident IT asociácie Slovenska: „Vyzývame vládu, aby zodpovedne pristúpila k odmeňovaniu IT pedagógov, lebo nebude mať kto vychovávať IT špecialistov, ktorí by mali digitalizovať ekonomiku, firmy, ale aj verejnú správu.“
Katarína Ottová: „Hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová vysokým školám odkazuje, že zvýšenie koeficientov by bolo nesystémové. Môžu ale žiadať o dotáciu na rozvoj.“
Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Sa otvára priestor na diskusiu s reprezentáciami vysokých škôl najmä v druhej polovici tohto roka, pretože priebežne pripravujeme zmeny v systéme financovania verejných vysokých škôl.“
Katarína Ottová: „Riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Králiková je presvedčená, že sa problém nedá riešiť iba štátnou dotáciou.“
Renáta Králiková, riaditeľka projektu To dá rozum: „Ide o oblasť, kde je vysoká návratnosť investícií do ľudských zdrojov vzhľadom na to, že ten sektor informačných technológií prosperuje aj určite bude v budúcnosti. Takže stojí za zváženie aj nejaká väčšia angažovanosť finančná zo strany IT firiem pri príprave špecialistov.“