Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Slovensku by malo vzniknúť výskumno – vývojové pracovisko pre smart mobilitu.
„Chceme nachádzať parciálne témy, ktoré by sa dali implementovať aj na Slovensku v rámci možností, ktoré náš priemysel ponúka,“ uviedol vedúci Ústavu dopravnej techniky a konštruovania STU Ľuboš Magdolen.

Viac si prečítate na:
https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/na-slovensku-by-malo-vzniknut-vyskumno-vyvojove-pracovisko-pre-smart-mobilitu/