Prejsť na obsah
Verejnosť

Inovatívne riešenie cyklodopravy na Slovensku je spoločný projekt Strojníckej fakulty STU a spoločností Powermode, Švec Group a združenia Inovato. Predstavili špeciálne panely z recyklovaných materiálov pre transformáciu  nevyužívaných železničných tratí na cyklotrasy. Špeciálne panely tzv. Trailpanely sú riešením, ako zmeniť nevyužívané železničné trate na cyklotrasy, turistické chodníky či zásobovacie cesty, bez potreby odstránenia starých koľají.

Panely sú vyrobené z recyklovaných materiálov a v prípade potreby obnovenia pôvodnej funkcie železničnej trate, je ich možné ľahko demontovať.

„Na Slovensku venujeme budovaniu cyklistických ciest malú pozornosť, no ich význam pre našu spoločnosť je veľký. Keby som mal jedným alebo dvomi slovami vyjadriť význam pripravovaného projektu, tak ho asi najlepšie vystihuje slovné spojenie “druhá šanca”. Áno je to druhá šanca pre životné prostredie, pre zdravie obyvateľstva, pre využívanie opustených železničných tratí a pre zhodnotenie odpadov. Preto venujeme tomuto projektu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave patričnú pozornosť, ”uviedol profesor Ľubomír Šooš, dekan fakulty.

Prečítajte si viac:
https://www.nextech.sk/a/Na-pode-Strojnickej-fakulty-STU-v-Bratislave-predstavili-unikatnu-inovaciu-v-cyklodoprave