Prejsť na obsah
Verejnosť

Na kvalitné zmeny vo vzdelávaní vedia firmy nadviazať vytvorením podmienok pre spoluprácu na projektoch pre prax so študentmi a univerzitami.
Štruktúru vzdelávania treba zmeniť, inak technologický vývoj zastihne firmy nepripravené. V súčasnosti nie je tlak výrazný, ale o niekoľko rokov nebudú mať firmy na výber. Pre TASR to uviedol člen diskusnej platformy Industry4UM, predseda predstavenstva Sova Digital Martin Morháč. Platforma združuje odborníkov z praxe, ktorí diskutujú o technologických trendoch Industry 4.0 a ich vplyve na slovenský priemysel.
"Zaváhaním stratia firmy výhodu pripravenosti špecialistov, firemnej kultúry, organizačných modelov a nielen investície, ale aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa bude dramaticky zvyšovať," upozornil Morháč.
Industry4UM poukazuje na to, že na kvalitné zmeny vo vzdelávaní vedia firmy nadviazať vytvorením podmienok pre spoluprácu na projektoch pre prax so študentmi a univerzitami. Pre Jána Vacháleka z Ústavu automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty (SjF) Slovenskej technickej univerzity (STU) je Industry 4.0 impulzom pre zmeny v učebných osnovách. "Moderné technológie mladých zaujímajú. Výsledkom je čoraz častejšia spolupráca s praxou. Napríklad na projekte digitálneho dvojčaťa," konštatoval.
Digitálne dvojča vytvorila SjF STU spolu s firmou Sova Digital. Dáta z reálnej výroby slúžia na tvorbu efektívnejších a rýchlejších procesov v paralelnom digitálnom dvojčati. Rok 2017 preniesol tento koncept z odborných debát do praxe.
Platforma urobila v roku 2017 vlastný prieskum o využití trendov Industry 4.0 v slovenských podnikoch. Vyplynulo z neho, že 19 % firiem ich začalo zavádzať, alebo v nich funguje. Vyše polovica firiem (53 %) ešte nezačala, alebo hľadá informácie, ako a kde začať. Mnoho spoločností však nepociťuje tlak trhu a konkurencie ako naliehavý a optimalizuje menej. Na druhej strane čoraz viac firiem chápe Industry 4.0 ako potrebu zmien pre zefektívnenie výroby a zvýšenie produktivity.