Prejsť na obsah
Verejnosť


dalito.sk/FIIT STU - laboratorium dopravnych systemov/foto: STU Študenti inovujú priamo podľa požiadaviek praxe a získavajú podnikateľské zručnosti. To je projekt Laboratória otvorených inovácií, ktorý rozbehol Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU. Študentom pribudli prednášky o podnikaní a riešia projekty priamo pre firmy. Projekt DA-SPACE realizuje univerzita v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme.
V riešených témach mladí informatici bojujú s korupciou a zlepšujú vyhľadávanie v databázach zmlúv verejných inštitúcií. Zatraktívňujú vzdelávanie pomocou aplikácii vo virtuálnej realite. Vyvíjajú lepšie odporúčacie algoritmy pre eshopy. Navrhujú systém inteligentného parkovania. Ale aj „trénujú“ umelú inteligenciu, aby vedela kvalitnejšie odpovedať na otázky klientov.
Tieto projekty študenti riešia na základe požiadaviek konkrétnych firiem, mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. Účelom projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region) je totiž, aby inovatívne nápady študentov nekončili „v zásuvke“. Projekt realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislave s podporou Európskej únie, v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Cieľom je vytvoriť v siedmich krajinách Podunajska laboratória otvorených inovácií na podporu spolupráce mladých inovátorov s praxou.
„Tradičný spôsob inovácií v podnikov vychádza z výsledkov vlastného výskumu výrobkov, služieb či procesov, ktoré sa ďalej vyvíjajú do podoby určenej na trh. Takéto inovácie si podnik chráni pred konkurentmi a poznáme ich ako uzatvorené inovácie. Súčasné požiadavky na vyššiu rýchlosť a efektívnosť inovačných procesov viedli k vzniku odlišného správania sa podnikov – k otvoreným inováciám. Podniky v inovačnom procese spolupracujú so zákazníkmi, nadväzujú spoluprácu s vonkajším prostredím: univerzitami, výskumnými inštitúciami a dokonca aj s konkurentmi s cieľom využiť ich inovačný potenciál na vzájomný úžitok. Vznikajú otvorené inovačné platformy, ktoré prostredníctvom internetu úspešne komerčne sprostredkúvajú takéto formy spolupráce,“ vysvetľuje Marián Zajko, riaditeľ Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
foto: STUÚstav manažmentu STU realizuje projekt DA-SPACE v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) STU. Nadväzuje na skúsenosti, ktoré má fakulta s nápaditými IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Aj tento rok riešia tímy 27 projektov. Osem z nich v rámci projektu DA-SPACE, v ktorom študentom pribudli tiež prednášky zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú startupy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.
foto: STU„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT.
profesorka Mária Bieliková/foto: STUProjekt DA-SPACE je dvojročný. Pokračovať bude aj v ďalšom akademickom roku, kedy sa do inovácií v spolupráci s firmami či inými organizáciami zapoja ďalšie skupiny študentov.
Inovačné študentské projekty realizované v rámci projektu DA-SPACE:
1. Boj s „info džungľou“ – vývoj importéra verejných datasetov (Projekt, pri ktorom študenti spolupracujú s útvarom pre investície a informatizáciu Úradu podpredsedu vlády SR. Cieľom je vyvinúť webový nástroj, ktorý aj netechnickým pracovníkom na úradoch dovolí jednoduchý import datasetu určeného na data.gov.sk)
2. Viac transparentnosti, menej korupcie – otvorené zmluvy (Spolupráca s Alianciou Fair Play – pokračovanie a rozšírenie úspešného projektu otvorenezmluvy.sk, cieľom je podporiť hľadanie prepojení v registroch verejných dát a podporiť vyhľadávanie a analýzu podozrivých dát)
3. Virtuálna realita pre atraktívne vzdelávanie (Spolupráca s FEI STU na projekte Newton v rámci Horizont 2020)
4. Smart eshop – lepšie odporúčanie pre eshopy (Vývoj webovej aplikácie pre uľahčenie výberu a odporúčania v eshope s rýchlou odozvou v nadväznosti na projekt so súkromnou firmou)
5. Systém pre zbieranie spätnej väzby cestujúcich (Vývoj v rámci spolupráce so súkromnou firmou, ďalšie skvalitnenie cestovania v podaní študentov FIIT STU, vývoj Musical Operating Device pre zbieranie spätných reakcií)
6. Portál pre zlepšenie investičných zručností (Spolupráca so súkromnou firmou– vývoj portálu pre podporu rozhodovania o investíciách do rôznych finančných produktov)
7. Umelá inteligencia ako virtuálny hlasový asistent (Spolupráca so súkromnou firmou, virtuálny asistent v slovenčine schopný rozpoznať význam otázky z určitej znalostnej oblasti a formulovať adekvátne odpovede)
8. Smart parking (Spolupráca so súkromnou firmou, vývoj systému pre rýchle a efektívne vyhľadávanie parkovacích miest v meste s využitím mobilnej siete)
Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita
Môže vás zaujať:
86% firiem na Slovensku považuje korupciu za rozšírenú
-END

 

[dalito.sk 07/02/2018]
Link: https://www.dalito.sk/mladi-bojuju-s-korupciou-aj-katastrofalnym-parkovanim/