Prejsť na obsah
Verejnosť

Za prelomový výsledok roka v oblasti vedy a výskumu považuje ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) dovyhlásenie celkovej alokácie na Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vo výške 2,1 miliardy eur.
Za úspech považuje šéfka rezortu školstva aj uzavretie zmlúv projektu ACCORD, ktorý má zlepšiť univerzitné kapacity a kompetencie vo výskume, vývoji a inováciách. Ide o najväčší investičný projekt do akademickej infraštruktúry v dejinách Slovenska. Celkový rozpočet je vo výške 119,7 milióna eur, pričom celková výška oprávnených výdavkov projektu predstavuje 110,9 milióna eur, z toho 105,4 milióna eur je príspevok OP VaI.
"Je to najväčšia investícia do výskumnej infraštruktúry v rámci súčasného programového obdobia a jeho nositeľmi sú Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského," priblížila ministerka. Zámerom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť dvoch špičkových slovenských univerzít prostredníctvom ich vzájomnej spolupráce vo výskume a inováciách pomocou koordinovaných investícií do ich výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Cieľom je podľa ministerky školstva posilniť aj konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a v oblasti STEM odborov, zastaviť znižovanie počtu študentov a prilákať nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, a zároveň si udržať najtalentovanejších študentov.

Viac si prečítate na:
https://www.topky.sk/cl/100535/1848903/Ministerka-Lubyova-ma-svoj-prelomovy-vysledok-roka--Vyzdvihla-viacero-uspechov-rezortu