Prejsť na obsah
Verejnosť

Janette Štefánková, moderátorka: „Dlhoočakávaná reforma školstva obsahuje veľa pozitív. Niektoré detaily však treba doladiť. Zhodla sa na tom odborná verejnosť, ktorá sa zišla na pozvanie ministra školstva. Pripomienky k dokumentu Učiace sa Slovensko si šéf rezortu nevypočul. Dal prednosť straníckym aktivitám.“
Marek Marušiak, redaktor: „Národný program Učiace sa Slovensko je podľa ministra Petra Plavčana najväčšou reformou školstva, aká tu kedy bola. Pred tromi týždňami ju aj s autormi predstavil médiám. Okrem toho pozval odbornú verejnosť na diskusiu pri okrúhlych stoloch. Na prvé z takýchto podujatí však neprišiel. Uprednostnil stranícky snem, hoci nie je členom SNS.“
Júlia Kollarová, riaditeľka komunikačného oddelenia SNS: „Je to jeho téma, ale dnes je tu na sneme, takže viete, ja sa k tomu...“
Marek Marušiak: „Reformný plán ministerstva na najbližších desať rokov tak obhajovali iba autori projektu Učiace sa Slovensko.“
Milan Ftáčnik, spoluautor reformy Učiace sa Slovensko: „Je škoda, že tu s nami nebol, pretože by počul veľmi konkrétne pripomienky od odborných združení, od zástupcov školstva, od materských škôl, až po vysoké školy.“
Marek Marušiak: „Viacero diskutujúcich obsah dokumentu chválilo. Zhodujú sa, že reforma školstva je potrebná. Niektoré detaily však podľa nich ešte treba dotiahnuť.“
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Tento dokument musí reflektovať vyváženosť poskytovaného vzdelávania. Všeobecné vzdelávanie musí byť vyvážené a musí obsahovať nielen jazyky a niektoré humanitné predmety, ale musí obsahovať aj tie logické a matematiku ako základ logického myslenia.“
Miroslava Hapalová, projekt To dá rozum: „Vzhľadom na jeho rozsah a jeho ambicióznosť by som naozaj očakávala to, aby sa minister za tento dokument postavil a jasne vlastne tú reformu podporil, pretože sa mi zdá, že teraz aj tá verejná diskusia je taká rozpačitá.“
Stanislav Boledovič, iniciatíva Teach for Slovakia: „Pokiaľ táto reforma nedostane aj jasný dvojročný akčný plán, ktorý bude absolútne hmatateľný aj pre politikov, aj pre učiteľov, tak je podľa mňa odsúdená na neúspech.“
Marek Marušiak: „Konkrétny akčný plán chce ministerstvo pripraviť až po schválení reformy.“
Milan Ftáčnik: „Mal by odpovedať na otázku čo sa z tejto vízie, z tohto programu zrealizuje za najbližšie dva roky, aké to budú legislatívne opatrenia, aké to budú ďalšie opatrenia a koľko to všetko bude stáť.“
Marek Marušiak: „Autori dokumentu Učiace sa Slovensko zaznamenali od jeho zverejnenia viac ako päťsto pripomienok. Keď všetky vyhodnotia, konečnú verziu odovzdajú ministrovi, ktorý sa ju pokúsi presadiť vo vláde.“