Prejsť na obsah
Verejnosť

Univerzity od svojich požiadaviek neustúpia, ani keď Peter Plavčan už ministrom školstva nebude. Od jeho nástupcu očakávajú, že bude hájiť záujmy škôl, vraví šéf našej najväčšej Slovenskej technickej univerzity a predseda Združenia výskumných univerzít Robert Redhammer.

SNS má ponúknuť nového ministra. Čo na to hovoríte?
To je politická otázka, predpokladám, že to urobí v čo najkratšom čase. Ak bude nový minister či ministerka, dúfam, že bude hájiť záujmy škôl. Nielen školstvo, ale aj školy samotné, to je pre nás veľmi dôležité.

Prekvapila vás požiadavka premiéra?
Neviem, prečo by ma to malo zaskočiť, nechcem riešiť stranícku politiku. Politika je taká, prináša rôzne veci. Uvidíme, ako sa celá situácia vyvinie, budeme to sledovať. Nám ide o to, aby išli fondy na ciele, na ktoré sú určené.

Kto by to podľa vás mal byť?
Nechcem špekulovať. Mala by to byť osobnosť, ktorá pozná školstvo, vie, čo školstvo potrebuje, a bude presadzovať správne ciele a aj to, aby sa naplnili. Minister by mal školstvu rozumieť a dúfam, že to bude taká nominácia.

Nemal by to byť krízový manažér?
Pokiaľ dôjde k zmene, tak verím, že to bude človek, ktorý pozná školstvo. To je jedno, ako ho nazveme. Chcem len, aby to bol človek, ktorý bude vedieť rezort riadiť. Školstvo je tu preto, aby sme vychovávali mladú generáciu, ktorá bude schopná krajinu viesť.
Pred pondelkovou tlačovou konferenciou ste sa stretli s Plavčanom.
Hovorili sme o tom, čo robiť, aby sa štrukturálne fondy reálne využívali, a aby sa tieto procesy nezastavili. Zdalo sa nám, že niektoré zamrzli. Rokovali sme o tom, aké kroky urobiť, aby sa to posunulo a aby to išlo správnym smerom. My sme sformovali svoje požiadavky, minister predložil svoje. Dospeli sme k dohode v štyroch bodoch.

Kedy vás pozvali na toto stretnutie?
Asi minulý týždeň vo štvrtok, keď nám prišla elektronická pozvánka. Alebo v stredu.

S akými požiadavkami ste na stretnutie prišli?
Pred stretnutím sme písomne vypracovali požiadavky rektorov výskumných univerzít a SAV. Žiadame v nich, aby sa robili kroky na transparentné, včasné a odborné narábanie s projektmi. Chceli sme, aby boli pravidelné stretnutia s riadiacim orgánom za účasti ministra. Chceme to, aby sme mohli tieto procesy strážiť. Je Rada Výskumnej agentúry, ktorá dlho nezasadala, tak žiadame obnovenie jej činnosti. Chceme, aby sa výberové kritériá projektov zmenili a opravili. Aby boli objektívne a aby víťazné projekty mohli napĺňať ciele, na ktoré sú finančné prostriedky vyčlenené. Zdá sa nám, že sú v procese systémové diery. Požadovali sme, aby značná časť sumy z operačného programu, teda hovoríme o 2,2 miliardy eur, išla na vysoké školy a SAV. Teda na výskumné inštitúcie, ktoré reálne vedu robia. Pôvodne sa uvažovalo o 40 percentách.

Žiadate zvýšenie výzvy na akademickú infraštruktúru. Pôvodne to malo byť 80 miliónov eur.
To sú finančné prostriedky operačného programu výskum a inovácie. Jeden z cieľov bola aj podpora rozvoja akademickej infraštruktúry. Táto položka tam bola dlhodobo plánovaná. Pôvodne vo výške 100 miliónov eur a my chceme, aby táto položka bola zvýšená. Ale to je vecou rokovaní.

Na tlačovej konferencii ministra sme videli aj podnikateľa Vladimíra Sotáka. Bol aj na stretnutí?
Pán Soták nebol na stretnutí s ministrom, tam bol pán Tibor Gregor, ktorý je výkonný riaditeľ Klubu 500. Ako povedal, prezentoval názory viacerých zamestnávateľských zväzov. Neviazali sa až tak k meritu toho, o čom sme sa na stretnutí bavili. Boli skôr v rovine - čo by malo ísť do podnikov, alebo či to, čo ide na školy, je potrebné. Z môjho pohľadu to nebolo kritické, kvôli čomu sme sa na stretnutí zišli. Ja si pána Sotáka vážim, ale nie je mi celkom jasné, čo má spoločné s problémom, ktorý teraz riešime.

Nepýtali ste si vysvetlenie, prečo pán Soták dostal slovo a vy nie?
Neviem, že by dostal slovo, skôr si ho sám zobral. Nás trošku roztrpčuje to, prečo sme nedostali priestor na vyjadrenie. Neplánovali sme ísť na tlačovú konferenciu, prišli sme rokovať o budúcich krokoch s eurofondmi, a nie o odpočte toho, či sa niečo preverilo. Ale keď sme boli požiadaní, aby sme tam išli, a boli sme v úvode aj predstavení, patrilo sa dať nám priestor.

Boli ste pripravení vystúpiť so svojimi stanoviskami?
My sme tam stáli všetci, aj rektori aj zástupcovia SAV. Všetci ôsmi. Keby som dostal slovo, tak vysvetlíme verejnosti, o čom sme rokovali. A tiež by sme verejnosti povedali, o čo nám ide.

Teraz ten priestor máte.
Ide nám o to, aby sa verejné prostriedky európskych daňových poplatníkov, určené na vedu a výskum na Slovensku, použili na výskumnú infraštruktúru a výskumné kapacity. Aby boli dotácie poskytnuté najmä organizáciám, ktoré výskum naozaj reálne robia. A tými sú predovšetkým verejné vysoké školy a Slovenská akadémia vied. Sú aj iné, ale toto je gro, zabezpečujú možno 80 až 90 percent vedeckých výkonov výskumných inštitúcií na Slovensku. Boli sme zarazení reakciami niektorých médií. Vyčítali nám, že sme nič nepovedali. Niektoré komentáre boli až absurdné, že vraj sme si tam niečo bačovsky rozdeľovali s pánom ministrom. V žiadnom prípade to tak nie je. My cítime potrebu tlačiť na to, aby sa veci riešili a posúvali ďalej. Chceli sme hľadať riešenia, aby sa využívanie eurofondov na Slovensku pohlo dopredu. Naše požiadavky sú verejné.

Ste spokojný s výsledkom rokovania?
Neviem, v akej miere je to teraz aktuálne, my sme dospeli k nejakej dohode, ale neviem, ako sa teraz situácia na ministerstve vyvinie. Stále trváme na požiadavkách, ktoré sme predložili v pondelok. Pokiaľ dôjde k zmenám, budeme sa snažiť o ďalšie rokovanie.

Je stále čas peniaze čerpať?
To je ťažké povedať. Nevieme odhadnúť, dokedy budú kontroly trvať. Tiež ak sa urobí nová výzva, tak aj tú bude potrebné pripraviť. Nemyslím si, že sa vyhlási skôr ako v novembri. Môže trvať rok, kým sa výzva sprocesuje a žiadatelia môžu niečo začať robiť. Preto sme chceli, aby sa zrušilo len súčasné hodnotenie a projekty sa znova vyhodnotili. Je to zložitý proces, ale zrejme zrušenie celej výzvy bude najjednoduchšie.