Prejsť na obsah
Verejnosť

Karolína Lacová, moderátorka: „Medzinárodný deň duševného vlastníctva pripomína hodnoty myšlienok a nápadov pre rozvoj spoločnosti. Pri tejto príležitosti sa v Banskej Bystrici stretli mladí vynálezcovia, odborníci, aj zástupcovia technologických firiem.“

Vladimíra Legíňová, redaktorka: „Martin Ferianc má dvadsaťšesť rokov a je doktorandom na University College v Londýne. Pred ôsmimi rokmi ako študent strednej školy vynašiel rekuperačnú jednotku, ktorá šetrí energiu na ohrev vody či ochladzovanie vzduchu v domácnosti.“

Martin Ferianc, doktorand na University College v Londýne: „Často som si vetral vo svojej vlastnej izbe a otec mi chodieval do izby a napomínal ma, že keď takto si vetrám, tak v podstate tá energia doslova odchádza do oblakov von cez moje okno. A tak ma napadlo, že mohol by som s tým niečo spraviť.“

Vladimíra Legíňová: „V dnešný Medzinárodný deň duševného vlastníctva si pripomíname význam duševného vlastníctva, ale aj prínos mládeže v oblasti inovácií pre lepšiu budúcnosť. Pokračuje prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Maximilián Strémy.“

Maximilián Strémy, prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Celkovo si myslím, že ten trend je rastúci. Vidíme aj ten prístup, ktorý sa akoby transformuje zo sveta smerom k nám, že naozaj študenti majú potenciál a chcú sa rozvíjať, sú kreatívni, chcú realizovať svoje nápady, čo je veľmi úctyhodné a v tomto ich treba podporovať.“

Vladimíra Legíňová: „Duševné vlastníctvo tvorí približne deväťdesiat percent majetku všetkých firiem. Svoje vynálezy si preto dávajú patentovať aj mladí vynálezcovia. Napríklad aj študent a konateľ firmy Adam Bartoš.“

Adam Bartoš, študent, konateľ firmy: „Mňa to stálo obrovské množstvo energie, mám takisto aj potom chuť si to chrániť a nechcem, aby mi to proste len tak niekto skopíroval ľahko.“

Vladimíra Legíňová: „Dopĺňa predseda Úradu priemyselného vlastníctva Matúš Medvec.“

Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR: „Čo sa týka tej skupiny do nejakých dvadsaťpäť – tridsať rokov, tak tu máme prihlášok plus-mínus do dvadsať percent. Je treba povedať, že je to hlavne a vďaka aj slovenským univerzitám, ktoré vychovávajú a vedú mládež k inováciám a k technickému rozvoju.“

Vladimíra Legíňová: „Covidové obdobie zvýšilo inovačnú aktivitu mladých ľudí. Podávali približne o dvadsať percent viac prihlášok na uzavretie patentov pre vynálezy, ktoré sa týkali boja proti infekčným ochoreniam.“