Prejsť na obsah
Verejnosť

ň

Martina Jančeková, moderátorka:
„Skôr, ako lekár stanoví diagnózu pacienta, potrebuje analyzovať obrazové dáta získané zo zariadení ako magnetická rezonancia či röntgen. Takáto analýza obrazových medicínskych dát je ale často časovo náročná. Môže to dokonca predĺžiť aj samotnú liečbu. Preto študenti Fakulty informatiky Slovenskej technickej univerzity prišli s nápadom, ako analýzu obrazových medicínskych dát zjednodušiť a celý proces urýchliť. V štúdiu vítam Martina Tamajku, dobré ráno, je to vedúci tímu študentov, ktorí prišli s nápadom MedPix.
Možno keby ste nám tak trošku laikom vysvetlili zjednodušene, čo to MedPix je.“
Martin Tamajka, FIIT STU, špecialista na analýzu medicínskych dát:
„V prvom rade je MedPix softvérový projekt, ktorý vznikol tu, neďaleko na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. V prvom priblížení sme sa s MedPixu snažili spraviť komplexnú aplikáciu na kolaboratívnu diagnostiku na základe medicínskych obrazových dát. Takýmito obrazovými dátami sú napríklad magnetická rezonancia alebo röntgen. Tá kolaboratívna diagnostika, ono je to len vznešený pojem pre to, keď si dvaja lekári s rôznymi špecializáciami spolu sadnú a snažia sa diagnostikovať, alebo nastaviť liečbu konkrétneho pacienta. Keď sme túto myšlienku ďalej v tíme rozoberali, tak sme prišli na ďalšie črty, ktoré by sme v rámci MedPixu radi videli. Medzi týmito črtami je napríklad nahrávanie priebehu vyšetrenia, čo keď si vezmeme, by mohlo poslúžiť napríklad pri vzdelávaní mladých lekárov, ktorí čerstvo vyšli z univerzity a prišli sme až po nápady, ktoré siahajú k umelej inteligencii a tomu, ako by mohla táto umelá inteligencia asistovať lekárovi pri diagnostike.“
Martina Jančeková:
„Čo teda konkrétne MedPix rieši v praxi?“
Martin Tamajka:
„V praxi by nám pomohol vyriešiť problém nedostatku lekárov na Slovensku. Respektíve pomohol, to je možno trošku silné, ale pomohol by to potlačiť. Totiž nielen na Slovensku bojujeme s nedostatkom nielen všeobecných lekárov, ale aj lekárov špecialistov. Najmä malé kliniky si vôbec nemôžu dovoliť zazmluvniť špecialistov zo všetkých odborov na plný úväzok. Napriek tomuto nedostatku je však často nutné, aby lekári s rôznymi špecializáciami konzultovali toho istého pacienta. Povedzme, že sa stane dopravná nehoda v Bratislave a jeden z účastníkov tejto dopravnej nehody utrpí komplikovanú zlomeninu, ktorú je treba okamžite operovať. Zhodou okolností ale sanitári po tom, čo privezú tohto pacienta na kliniku zistia, že momentálne má službu lekár, ktorý je síce lekárom, ale je čerstvo vyjdeným absolventom, ktorý nemá skúsenosti s podobnými prípadmi. V takomto prípade by bolo veľmi žiaduce, aby mohol skonzultovať tento prípad s nejakým seniórnejším kolegom, ktorý má viac skúseností. Aj lekári sú však len ľudia a tak sa kľudne môže stať, že tento mladý lekár, ktorý sa potýka s ťažkým problémom je v Bratislave, zatiaľ čo jeho skúsený kolega je na dovolenke niekde v Dolných Otrokovciach. Napriek tomu MedPix ponúka riešenie aj takéhoto problému, kde tento mladý lekár môže zazdieľať dáta tohto pacienta, napríklad z CT-čka a môže ich poslať tomuto seniórnemu kolegovi. Tento kolega si v MedPixe otvorí dáta v aplikácii na prenosnom zariadení a spoločne môžu robiť diagnostiku na diaľku.“
Martina Jančeková:
„Určite nielen v prípade úrazu, možno aj pri vážnych diagnózach, kde to pochybenie by bolo fatálne, je dobré takto konzultovať. V akom štádiu je váš projekt, čo z toho, čo hovoríte, už je reálne?“
Martin Tamajka:
„Po deviatich mesiacoch vývoja, kedy sme na tom pracovali s mojim tímom študentov sa nám podarilo vytvoriť pomerne pokročilý prototyp. V prvom rade sme sa zamerali na kolaboratívnu diagnostiku, ako som už spomínal, pričom v MedPixe rozumieme pod kolaboratívnou diagnostikou práve to, keď viacerí lekári konzultujú tie isté dáta. Z tohto prvého prototypu sme vynechali pokročilé funkcie ako umelú inteligenciu, pretože sme usúdili, že na to jednoducho nemáme kapacity, tak sme sa zamerali len na to najpodstatnejšie.“
Martina Jančeková:
„A ukazovali ste už tento projekt lekárom, hovorili ste s nimi? Čo naňho hovoria?“
Martin Tamajka:
„Jednou z najdôležitejších vecí, ktorú učíme študentov na našej fakulte je to, že softvér vyvíjame pre niekoho, pre našich zákazníkov, alebo pre našich používateľov. No a v tomto prípade sú to práve lekári. Preto sme MedPix hneď od začiatku konzultovali s viacerými lekármi, pričom jedným z nich bol skúsený rádiológ. Ten nám potvrdil, ten nám zvalidoval náš nápad a povedal, že takáto aplikácia môže priniesť benefity do klinickej praxe a zároveň nám dal zaujímavé odporúčania nám, ako začínajúcému tímu, ako by sme mohli ďalej postupovať. Konkrétne nám odporučil, aby sme sa nezameriavali na nejaké špeciálne prípady hneď na začiatku, ale aby sme sa sústredili na tú rutinnú prácu lekára, na to, čo nevyhnutne potrebuje. Práve preto sme v prvom prototype vynechali umelú inteligenciu, ktorá síce môže lekárovi zľahčiť prácu, prípadne ho zefektívniť, ale nie je to niečo, bez čoho by sa nezaobišiel.“
Martina Jančeková:
„Toto teda bola tá konzultácia s lekárom, ktorá bola tak povediac osudná pred MedPix?“
Martin Tamajka:
„Zhodou okolností áno, toto bol lekár, ktorý zmenil smerovanie celého nášho produktu. V prvom prototype my sme sa zameriavali na klinickú prax. Tento lekár ale zhodou okolností nepôsobí len v klinickej praxi, ale pôsobí aj ako docent na Lekárskej fakulte a počas konzultácie sa viackrát zmienil, že nejaký takýto produkt by vedel použiť aj pri svojej učiteľskej praxi. Tak s tímom sa nám to celkom zapáčilo, možno práve preto, že MedPix vznikol na pôde univerzity a zamerali sme sa na túto myšlienku. Najprv sme premýšľali, že budeme paralelne udržiavať dve verzie MedPixu, jednu pre klinickú prax a ďalšiu pre akadémiu, ale nakoniec sme usúdili, že na to jednoducho nemáme kapacitu a tak sme sa rozhodli zmeniť smerovanie a zamerať sa na akadémiu. Momentálne pracujeme na úplne novej verzii aplikácie, ktorou chceme časom, určite nie naraz, pokryť čo najviac potrieb vzdelávania mladých lekárov. Čo napríklad chceme umožniť a čo je podľa mňa veľmi dôležité a kľúčové, je vytváranie študijných materiálov. Trošku netradičných študijných materiálov, ktoré by mohli obsahovať aj trojdimenzionálne volumetrické dáta, napríklad z tej magnetickej rezonancie. Vychádzame z toho, že v súčasnosti sa mladí lekári pripravujú najmä z knižiek, klasických knižiek, ktoré sú síce skvelé, ale neumožňujú využiť práve tento plný potenciál trojdimenzionálnych dát.“
Martina Jančeková:
„Ja sa ešte spýtam to, čo je pre nás pacientov, asi najdôležitejšie a najzaujímavejšie, kedy bude MedPix už k dispozícii v praxi v nemocniciach, kedy sa s ním budú môcť lekári stretávať. Ako vidíte tento časový horizont?“
Martin Tamajka:
„Veľmi rád by som povedal, že zajtra, ale to je samozrejme nereálne očakávať. V prvom rade sa chceme sústrediť na vzdelávanie tých mladých lekárov, pretože už tých je akútny nedostatok a keď sa nám to podarí neskôr pretaviť do klinickej praxe, tak to bude skvelé. Ešte je tam jedna dôležitá vec, že keď začíname vyvíjať nový produkt pre medicínu, je veľmi dobré vyskúšať si ho na akadémii, Pretože tam, ak by aj došlo k nejakej poruche, je to softvér, porucha môže nastať, nebude to mať fatálne následky, zatiaľ čo v klinickej praxi je to trošku iné.“
Martina Jančeková:
„Ďakujem veľmi pekne, o najnovšej aplikácii MedPix sme hovorili s Martinom Tamajkom.“