Prejsť na obsah
Verejnosť

Naše hospodárstvo stojí na priemysle. Technické školy, ktoré pre túto oblasť vychovávajú absolventov, však hovoria o malom záujme študentov. Riešiť to má podľa nich štát. Napriek tomu z rozpočtu rezortu školstva dostanú tieto univerzity menej ako minulý rok, aj keď žiadali zvýšenie finančných prostriedkov.

Maturanti nevedia, čo študovať
Univerzity, ktoré sa zameriavajú na technické smery, hovoria o nezáujme o štúdium.
Ešte v lete rektor STU Robert Redhammer upozorňoval, že bratislavská univerzita zaznamenala medziročne prepad záujmu o štúdium až o 20 percent. Demografická krivka sa pritom znížila len o tri percentá. Teraz tvrdí, že sa problém nezmenil. ,,Fakt je, že návrh rozpočtu financovania vysokých škôl počíta s poklesom rozpisu dotácie pre technické vysoké školy," upozorňuje a pripomína, že ministerku žiadal o prehodnotenie rozpisu dotácie, aby viac reflektovala potreby spoločnosti a hospodárstva. Na vysoké školy rezort tento rok vyčlenil takmer o 90 miliónov eur menej ako minulý rok.
Ako upozornil rektor, maturanti si nevyberajú správne odbory a väčšinou končia na takých, o ktoré trh práce nemá záujem. Relevantnosť vzdelávania pre potreby trhu práce akoby neexistovala a študenti a rodičia nevedia, čo je najlepšia voľba, aby absolventi neskončili na úrade práce.

Rezort tvrdí, že problém rieši
Zamestnávateľské zväzy už dlho upozorňujú, že im chýbajú kvalifikovaní zamestnanci. Univerzity žiadajú štát, aby konal. Aj napriek tomu ministerstvo školstva tvrdí, že už dnes využívajú nástroje na podporu prírodovedných a technických vysokých škôl. Ako príklad uviedli motivačné štipendiá pre študentov vybraných odborov. Podľa rezortu vzdelávania spolu s ministerstvom práce pripravili zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. ,,Ale aj zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce," reagovalo tlačové oddelenie ministerstva. Vysokoškolskí učitelia vidia za nezáujmom o technické smery nedostatočné dotácie hodín matematiky, fyziky či chémie. Pomohla by podľa nich aj povinná maturita z matematiky. Rezort však nateraz žiadne zmeny v dotácii hodín nepripravuje. ,,Školy si v rámci svojich školských vzdelávacích programov v učebnom pláne môžu zvýšiť hodinovú dotáciu matematiky v rámci disponibilných hodín," tvrdí ministerstvo. Pripomenulo tiež, že od roku 2015 platí inovovaný štátny vzdelávací program pre gymnáziá. Okrem iného sa tým v štvorročnom a osemročnom štúdiu zvýšil počet hodín matematiky a prírodovedných predmetov a umožnilo sa delenie tried na skupiny pri ich vyučovaní.