Prejsť na obsah
Verejnosť

Nové pohľady a podnety na možnú budúcu podobu a využitie územia trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove.
Aj to prinášajú ateliérové práce 13 študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave, ktoré sú vystavené vo vstupnej hale Domu kultúry Ružinov.

Nové cyklotrasy či koncepčné riešenia dopravy
Tie zároveň súvisia s obstarávaným územným plánom zóny v lokalite trhoviska, ktorý je vo fáze prieskumov a rozborov.
"Návrhy sú uverejnené v zborníku, ktorý má k dispozícii aj spracovateľ územného plánu zóny trhovisko Miletičova. Môžu byť preňho inšpiráciou a možno viaceré z nich nájdu uplatnenie vo finálnej podobe územného plánu tejto zóny," uviedla pre TASR hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová, podľa ktorej je každý návrh svojím spôsobom jedinečný.
Niektorí z autorov do nich zakomponovali nové cyklotrasy alebo prinášajú koncepčné riešenia v oblasti dopravy, aj keď sú podľa mestskej časti skôr vizionárskeho charakteru.
"V ďalšej práci je navrhnutá aj športová zóna s lezeckou stenou a premietaním na stenu parkovacieho domu v zadnej časti trhoviska, v inom dominuje zeleň," priblížila Šebová.
Ateliérové práce sú prvým overením spolupráce medzi mestskou časťou a fakultou STU.

Nová tvár Miletičky
Dohodu o nej uzatvorili obe strany v polovici uplynulého roka po schválení ružinovským miestnym zastupiteľstvom.
Jej cieľom je vzájomná spolupráca v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania, záhradnej a krajinnej architektúry.
Fakulta by mohla miestnej samospráve pomáhať napríklad pri ideovom riešení rozširovania kapacít materských škôl, pri spracovávaní územných plánov alebo pri obnove fasád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.