Prejsť na obsah
Verejnosť


Katrin Lengyelová, moderátorka: "Vysoké školy majú byť kvalitnejšie a študenti zase získajú motiváciu vracať sa späť na Slovensko. Vláda schválila dva kľúčové zákony, vznikne nový študijný program pre bakalárov a tiež nezávislá, verejnoprávna inštitúcia, ktorá bude rozhodovať o udeľovaní akreditácií. Zatiaľ čo študenti zmeny vítajú, rektori sú proti."
Jozef Dúbravský, reportér TA 3: "Na kvalitu vysokých škôl bude dozerať akreditačná agentúra, ktorá nahradí súčasnú komisiu. Tá je teraz len poradným orgánom vlády. Naopak agentúra bude už priamo rozhodovať o osude škôl."
Martin Lubyová, ministerka školstva: "A školy sa budú uchádzať o samostatné akreditovanie nových programov len vtedy, keď budú vstupovať do nových učebných odborov. Zároveň umožňujeme, aby sa študenti, zamestnávatelia a absolventi škôl viac zapájali do procesu hodnotenia, čo doteraz nebolo."
Jozef Dúbravský: "Rektori sú ale proti tomu, predsedu akreditačnej agentúry si totiž bude aj naďalej vyberať minister školstva, pochybujú preto o jej objektivite a to aj napriek tomu, že v nej okrem iných budú pôsobiť členovia zo zahraničia. Rektori preto navrhujú zákon prerobiť."
Róbert Redhammer, rektor STU: "Kvalita organizácie je úmerná kvalite manažmentu. A my tu máme bloky, ktoré sú dané v zákone."
Jozef Dúbravský: "Vyriešiť sa má aj problém odchodu vysokoškolákov do zahraničia, ich počet u nás len za posledné štyri roky klesol o 25-tisíc. Študenti, ktorí sa ale vrátia zo zahraničnej stáže, si budú môcť na Slovensku bezplatne predĺžiť ročné štúdium."
Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl: "Treba omnoho viac. Pre nás bude dôležitý rozpočet na vysoké školy, aby sme videli, že pre vládu je naozaj školstvo prioritou."
Jozef Dúbravský: "Pre študentov, ktorí sa ešte nerozhodli, čomu sa chcú v živote venovať, vznikne zase nový bakalársky študijný program, interdisciplinárne štúdiá, ide o mix rôznych predmetov. Po jeho absolvovaní budú môcť pokračovať v magisterskom štúdiu, ktoré bude príbuzné bakalárskym profilovým predmetom."
Bálint Lovász: "Tam študujú filozofiu, politológiu aj právo, časť ekonomiky, jazyky, medzinárodnú politiku a podobne. Ale je to veľmi flexibilné."
Jozef Dúbravský: "Zmeny sa budú týkať aj vysokoškolských pedagógov, ktorí už nebudú musieť mať titul profesor alebo docent. Po šiestich rokoch ale musia prejsť aspoň habilitačným konaním. Na Slovensko by to mohlo prilákať najmä odborníkov zo zahraničia, ktorým tieto tituly chýbali a preto nemali nárok na príplatky."

[TA3, 18:30 21/04/2018]