Prejsť na obsah
Verejnosť


Zistiť na internete, kto berie od štátu peniaze na role, bude ľahšie. Zapojilo sa viac ako päťdesiat programátorov, pracovali v ôsmich tímoch.
Zodpovedať otázku, kto čerpá dotácie na polia za vaším domom, nie je vôbec jednoduché. Nájsť odpoveď trvá aj niekoľko hodín, preklikať treba viacero štátnych internetových stránok.
Nestačí len katastrálna mapa, z tej sa dá zistiť len to, kto pole v susedstve vlastní. Dotácie sa nevyplácajú vždy vlastníkom polí, ale farmárom, ktoré si polia prenajímajú alebo na nich hospodária aj bez toho, aby mali s vlastníkom dohodu.
Pátranie sťažuje aj to, že systém poľnohospodárskych dotácií používa vlastné názvy lokalít, ktoré sa líšia od bežne používaných názvov katastrálnych území.
Prehľadnejšie dotácie
Zjednodušiť a sprehľadniť dáta, ktoré sú inak verejné, sa snažili počas prvého aprílového víkendu tímy programátorov na podujatí #allforjan Hackaton.
Vytvorili niekoľko nástrojov, ktoré uľahčia prácu novinárom, ktorí pokračujú v práci zavraždeného Jána Kuciaka, a zlepšia verejnú kontrolu, komu, za čo a koľko poľnohospodárskych dotácií ide.
V budúcnosti by malo byť oveľa jednoduchšie zistiť aj to, ktorá firma dostáva aké dotácie, na aké veľké pozemky, či to, ako sa jednotlivé poľnohospodárske polia v priebehu rokov menili - ktorým firmám polia pribúdali a na úkor koho.
Niektoré tímy zašli ešte ďalej a zo základných dát dokázali vytvoriť analýzy, podľa ktorých sa dá zistiť, či niektoré firmy nedostávajú neprimerane vysoké dotácie, napríklad na počet zamestnancov.
Stalo sa už, že firma dostávala agrodotácie na viaceré pozemky, o ktoré sa mala starať, no nemala ani jedného zamestnanca.
„Je tiež možné porovnať celkový príjem firiem v porovnaní k agrodotáciám, ktoré za daný rok dostali," vraví Tomáš Konečný z tímu KoBraRe. „Zistili sme, že niektoré firmy nemajú iné príjmy, než sú práve agrodotácie."
Praktické mapy
Výstupom nie sú len tabuľky či vyhľadávače, ale aj grafické zobrazenia, okrem grafov aj mapy, ktoré zobrazujú naraz letecké snímky, parcely z katastra a zároveň aj poľnohospodársku pôdu s informáciami o poberateľoch dotácií.
„S niektorými tímami sa určite ešte uvidíme," povedal na podujatí Vladimír Machalík, hovorca ministerstva pôdohospodárstva, pod ktoré patrí aj štátna Pôdohospodárska platobná agentúra.
S nápadom na hackathon prišla Fakulta informatiky a informačných technológií STU, spojila sa s portálom aktuality.sk, denníkom SME a organizáciou GapData Institute.
„Spolupráca novinárov a IT komunity je pre zvýšenie prehľadnosti dotácií a verejných zákaziek kľúčová," povedala šéfredaktorka denníka SME Beáta Balogová. Štátna agentúra umožnila, aby si programátori stiahli verejné dáta, ktoré sú síce na webe, ale predtým sa nedali použiť na ďalšie počítačové spracovanie.
(sme.sk)
Čo je hackaton
Ide o takzvaný maratón, počas ktorého programátori, grafici či web-dizajnéri vyvíjajú softvér podľa zadania.
Môže trvať jeden alebo až sedem dní. Hackathon allforjan trval od piatka 6. do nedele8. apríla2018.

[Oravské ECHO 12/04/2018]