Prejsť na obsah
Verejnosť

V dôsledku mimoriadnej situácie je ohrozené financovanie spoločného vedeckého projektu STU a UK nazvaného ACCORD.
Projekt  je zameraný na modernizáciu výskumnej infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít.
STU a UK mali počas štyroch rokov preinvestovať 111 miliónov eur, čo by bolo najviac v dejinách Slovenska v akademickom prostredí. Súčasný stav a prípadná realokácia finančných prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov môžu vážne ohroziť naplnenie očakávaných cieľov projektu.

Viac si prečítate na:
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/koronavirus-ohrozil-aj-stamilionovy-projekt-dvoch-univerzit-v-ohrozeni-su-aj-rekonstrukcie-internatov/