Prejsť na obsah
Verejnosť

Oto Görner, moderátor: „Univerzity by mohli získať kompetenciu odoberať nezákonne získané akademické tituly. Potvrdilo to ministerstvo školstva. Štát chce tiež takto zabrániť neoprávnenej škandalizácii poctivo získaných titulov. Opozícia si myslí, že ich prešetrovanie by mali riešiť špeciálne inštitúcie v rámci univerzít. Slovenská rektorská konferencia by takúto kompetenciu privítala, no tvrdí, že podvodom by účinne bránilo zo zákona povinné zverejňovanie záverečných prác.“
Matej Baránek, redaktor: „Kauza okolo rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka otvorila otázku zmien vo vysokoškolskom zákone. Šéf snemovne, ktorý v pléne ustál odvolávanie opozície, naznačil, že návrh zákona by mohol ísť do Národnej rady už budúci rok.“
Andrej Danko, predseda Národnej rady SR, predseda strany (SNS): „Nie je jasná definícia plagiátorstva vo vysokoškolskom zákone. Nemáme správne konanie, v ktorom by mohla škola začať takéto preverovanie.“
Matej Baránek: „Školský rezort tvrdí, že kontrolu záverečných prác, napríklad diplomových, rigoróznych alebo dizertačných, zabezpečujú samotné vysoké školy. Dopĺňa však, že aby sa zabránilo neoprávnenej škandalizácii akademických titulov, do zákona plánuje presadiť konkrétne kroky, podľa ktorých by univerzity postupovali v prípade podozrení z plagiátorstva. Ria Feik Achbergerová.“
Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „Len na základe záväzných predpisov vie ministerstvo školstva zabezpečiť, že nezákonne získané tituly budú môcť byť odnímané. Zároveň však budeme vedieť garantovať držiteľom akademických titulov, že získané tituly nebudú môcť byť neoprávnene odnímané alebo škandalizované.“
Matej Baránek: „Reaguje opozičný nezaradený poslanec Martin Poliačik.“
Martin Poliačik, poslanec Národnej rady SR (nezaradený): „Univerzita samotná by mala mať vytvorený orgán alebo inštitúciu, ktorá bude vlastne procesovať takéto preskúmavanie ktorejkoľvek práce a bude mať právomoc v prípade, že rozhodne, že titul nebol nadobudnutý podľa pravidiel, takýto titul odobrať.“
Matej Baránek: „S navrhovanou zmenou súhlasí aj rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer. Dopĺňa, že plagiátorstvu by sa dalo úspešne predchádzať aj tým, že by všetky záverečné práce boli povinne zverejňované a univerzity by neboli závislé od autorských licencií.“
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „V každom prípade si myslím, že by všetky práce študentov mali byť verejne prístupné. To je už dosť veľký tlak na to, aby študenti nerobili podvody.“
Matej Baránek: „Ministerstvo školstva sa chystá návrh na odnímanie akademických titulov priblížiť v piatok.“