Prejsť na obsah
Verejnosť

Nezávislá päťčlenná výberová komisia zložená po jednom zo zástupcov Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Slovenskej rektorskej konferencie, reprezentatívnych zamestnávateľských zväzov a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočnila vo štvrtok (21. 2.) verejné vypočutie troch uchádzačov o post predsedu Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA). Na základe výberového konania komisia odporučila vymenovať do funkcie predsedu SAA Roberta Redhammera. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.
"Teší ma, že zástupcovia jednotlivých reprezentácií si transparentne a demokraticky vybrali predsedu SAA, ktorá prevezme zodpovednosť za kvalitu vysokého školstva. Vznik tejto agentúry je prvým a zásadným krokom k reforme vysokoškolského systému, ktorý pozdvihne kvalitu našich vysokých škôl a zavedie medzinárodné štandardy do ich hodnotenia," uviedla ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).
Robert Redhammer je odborník v oblasti elektrotechniky, výskumník, vysokoškolský pedagóg a bývalý rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (2011 - 2019).
Predseda výkonnej rady SAA, ktorá má deväť členov, je štatutárnym orgánom agentúry, riadi agentúru, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Lubyová vymenuje predsedu a členov výkonnej rady SAA do 28. februára.
SAA pre vysoké školstvo, ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, bude vykonávať dohľad nad postupmi vysokých škôl, priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, ako vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia.

https://www.24hod.sk/komisia-odporucila-vymenovat-do-funkcie-predsedu-saa-r-redhammera-cl656254.html