Prejsť na obsah
Verejnosť

Janette Štefánková, moderátorka: „Účelové zariadenie v Gabčíkove, kde sú ubytované stovky ľudí z Ukrajiny, je už takmer plné. Denne tam privážajú desiatky rodín z východných hraníc. Ubytovňa sa stala ich dočasným domovom. Zároveň si tam môžu vybaviť potrebné dokumenty a nájsť si prácu.“

Lucia Hamran Kollárová, redaktorka: „Najmladší obyvateľ gabčíkovského zariadenia má necelý mesiac, najstarší deväťdesiat rokov. Sedemsto postelí je už takmer plných, zostali tri posledné izby.“

Klára Ševčíková, riaditeľka Účelového zariadenia STU v Gabčíkove: „K dnešnému dňu evidujeme šesťstodeväťdesiatdva osôb, z toho dvestoosemdesiatštyri detí do osemnásť rokov.“

Alena, utečenka z Ukrajiny: „Povedala by som, že tu máme všetko, čo potrebujeme. Dajú nám aj jedlo. Je tu naozaj dobre.“

Lucia Hamran Kollárová: „Denne sem prichádzajú desiatky dobrovoľníkov, ktorí privážajú oblečenie aj tony inej humanitárnej pomoci. V spolupráci s Migračným úradom tu vytvorili aj informačnú miestnosti, kde dostanú všetky potrebné informácie aj tlmočené do ukrajinského jazyka.“

Galina Sadloňová, dobrovoľníčka: „Najprv my sme ich registrovali na cudzineckú políciu, vypĺňame tlačivá, potom pomáhame na úrad práce, zubárov, doktorov. Musíme im všetko vysvetliť.“

Annamária Naddourová, pracovníčka Migračného úradu MV SR: „Snažia si zabezpečiť prácu, aby neboli vlastne závislí na nás, a chcú sa zaradiť do normálneho bežného života.“

Nikolaj, utečenec z Ukrajiny: „Naši mi prácu, budem kosiť trávu.“

Lucia Hamran Kollárová: „Na cestu do práce dostanú zadarmo SIM kartu s kreditom aj odvoz autobusom. Potrebujú vyriešiť ešte vzdelávanie. Pre vyše stošesťdesiat detí z ubytovne ale nemajú v okolitých školách miesto. Už onedlho by preto provizórne triedy mali otvoriť priamo v zariadení.“

Klára Ševčíková: „Máme tu priestory, zasadačky, ktoré by sa dali prerobiť na učebne. Učitelia potom budú sem chodiť za nimi.“

Arpád Mészáros, viceprimátor mesta Gabčíkovo (Aliancia): „Teraz máme učiteľský stav na ten stav žiakov, aký máme. To znamená, že to je v štádiu preverovania, že či by sme vedeli nejakých zabezpečiť.“

Karina, utečenka z Ukrajiny: „Mám ešte jedno menšie dieťa. To by som potrebovala dať do škôlky, aby som si našla prácu.“

Kija, utečenka z Ukrajiny: „Môžem si nájsť veľa kamarátov a určite budem môcť ísť aj do školy. To je super.“

Lucia Hamran Kollárová: „V Gabčíkove teraz zvažujú, že by rozšírili ubytovacie kapacity. Vedeli by uvoľniť ďalší pavilón, v ktorom aktuálne bývajú robotníci. Pripraviť izby pre rodiny z Ukrajiny si však vyžaduje čas.“