Prejsť na obsah
Verejnosť

Viktor Vincze, moderátor: „Kam povedú ich ďalšie kroky, aj nad tým v týchto dňoch rozmýšľajú maturanti.“

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Blíži sa totiž termín podania prihlášok na vysoké školy. Tie teraz zvažujú ako zorganizujú prijímacie skúšky.“

Monika Grznárová, redaktorka: „Stredoškoláci si dátum podania prihlášky musia ustrážiť. Na každej vysokej škole je iný.“

Lenka Miller, hovorkyňa UK v Bratislave: „Termín podávania prihlášok na bakalársky a spojený stupeň štúdia na Univerzite Komenského je do konca februára, ale niektoré fakulty majú aj marcový a aprílový termín.“

(text v obraze)

Juraj Rybanský

manažér pre komunikáciu s médiami STU

Termín podania prihlášky na prvý stupeň štúdia je na fakultách STU 31. Marec, resp. 30. apríl.

Monika Grznárová: „Budúcich vysokoškolákov následne čakajú prijímačky, tie budú na väčšine univerzít prebiehať online, niektoré vysoké školy musia preveriť aj nadanie uchádzačov, problémom sú preto talentové skúšky.“

Matúš Benža, prorektor pre zahraničie, styk s verejnosťou a projektovou činnosťou VŠMU: „Budeme posúvať tieto prijímacie pohovory naozaj na ten termín apríl, máj, jún, kedy očakávame, že tá situácia bude lepšia.“

Monika Grznárová: „Tento študent si podal prihlášku na herectvo. Pre odložené prijímačky má viac času na prípravu.“

Richard Labuda, študent gymnázia (FaceTime hovor): „Mne to vyhovuje, ja by som to inak nestihol asi. Ako stihol, ale bol by som v takom strese. Veľa, veľmi veľa toho je, je tam niekoľko papierov prózy, poézie, takisto aj dialógov, monológov, je to niekoľko A4-iek.“

Monika Grznárová: „Talentové skúšky sa konajú aj na Akadémii Policajného zboru. Fyzické testy chce škola organizovať prezenčne.“

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave: „Nie je možné to absolvovať žiadnym spôsobom online. Máme viaceré dátumy, s ktorými počítame, že bude priamo prijímacie konanie prebiehať v zmysle fyzických testov, ale či to bude v apríli, či to bude po Veľkej noci, musíme rátať samozrejme aj s tým, aby tie jednotlivé dátumy nezasahovali do už vyhlásených maturitných skúšok.“

Monika Grznárová: „Vysokým školám prijímanie nových študentov okrem pandémie skomplikovalo aj zrušenie externej maturity.“

Lenka Miller: „Táto zmena je nová a naše akademické orgány ešte nezasadali k tejto otázke, čiže bude sa to ešte kreovať.“

Monika Grznárová: „Či študent úspešne zmaturoval si vysoké školy overia pri zápise v septembri. Monika Grznárová, televízia Markíza.“