Prejsť na obsah
Verejnosť

Michal Milan Harminc (1869-1964) patrí popri Dušanovi Jurkovičovi a Emilovi Bellušovi k najvýznamnejším slovenským architektom. Jeho život a výnimočné architektonické dielo mapuje táto vedecká monografia.
Jana Pohaničová, Peter Vodrážka: # Harminc
Pútavý životný príbeh, charakteristika jednotlivých tvorivých etáp spolu s reprezentatívnym typologickým výberom stavieb – to všetko predstavené v roku 150. výročia narodenia a 55. výročia úmrtia Harminca, vytvára predpoklad k obohateniu historiografie slovenskej architektúry o nové kontexty.
Impozantných takmer 300 realizovaných diel na území bývalého Rakúsko-Uhorska, neskôr Slovenska v rámci vtedajšieho Československa či na pôde nástupníckych štátov – v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku, no i na Ukrajine Harminca v rokoch 1887–1951 zároveň právom zaradili k najproduktívnejším architektom nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Život a dielo výnimočnej osobnosti v knihe ilustrujú vzácne archívne dokumenty (dosiaľ nepublikované), originálne plány, dobové fotografie i aktuálne fotografie. Kniha je pútavá aj pre laického čitateľa.
Jana Pohaničová je profesorkou na Fakulte architektúry STU, pôsobí v Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Dlhodobo sa venuje výskumu dejín architektúry na Slovensku a profilovo sa špecializuje na obdobie dejín architektúry 19. storočia. Je autorkou a spoluautorkou mnohých knižných monografií o dejinách architektúry na Slovensku. Architekt, profesor Peter Vodrážka je vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, je tiež autorom publikácie Dejiny stavby miest (STU 2000).

https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/503696-jana-pohanicova-peter-vodrazka-harminc/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss