Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Slovensku chýba 10.000 špecialistov v oblasti informačných a komunikačných technológií, upozornila na to dnes IT Asociácia Slovenska.
Na Slovensku chýba 10.000 špecialistov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Ak sa neudejú zásadné zmeny, môžeme očakávať po roku 2020 deficit až o 20.000 zamestnancov. To môže zásadne a negatívne ovplyvniť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a vytváranie nových pracovných miest. Na dnešnej tlačovej konferencii na to upozornil prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský.
Asociácia s podporou akademického sektora a zástupcov profesijných a odvetvových organizácií sformulovala spoločné stanovisko v súvislosti s požiadavkami na zvýšenie financovania informačných študijných odborov. Toto stanovisko plánuje adresovať vo forme otvoreného listu vláde SR. Vo svojom vyhlásení zdôrazňuje znepokojenie nad súčasným vývojom vo vzdelávaním budúcich IT špecialistov. Ak vláda nezmení prístup v podpore vzdelávanie IKT sektora a financovania vysokých škôl, Slovensko nebude mať podľa asociácie dostatočný kapitál na realizáciu digitálnej transformácie. Najväčší dopyt je práve po odborníkoch v IT oblasti, no počet uchádzačov a žiadateľov o informatické vzdelanie sa paradoxne znižuje.
"Informatika patrí medzi málo odborov, o ktoré majú mladí ľudia záujem a zároveň aj zamestnávatelia majú záujem o ich absolventov. Informatici majú veľké uplatnenie, zaujímavú prácu a dobrý plat. Problémom je však nedostatok učiteľov. Až taký, že hrozí kolaps vzdelávania na viacerých vysokoškolských pracoviskách na Slovensku," upozornil rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer. Dodal, že Slovensko musí do učiteľov informatiky viac investovať, ak chce byť hospodársky aj spoločenský vyspelou krajinou.
Podpora IKT oblasti by mala spočívať v zmene financovania vysokých škôl. Okrem akademickej kvality fakúlt by nové financovanie zohľadňovalo aj dopyt na pracovnom trhu a zaistilo by alokáciu dodatočných zdrojov. Obe zmeny by umožnili, aby fakulty so spoločensky najžiadanejšími a najpotrebnejšími absolventmi rozšírili svoje vzdelávacie kapacity. "Je našou povinnosťou, aby sme rozumne a dostatočne rýchlo implementovali také zmeny v školskom systéme, ktoré budú motivovať k štúdiu technických, prírodovedných a IKT odborov na Slovensku," konštatoval prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga.
"Slovensko má v oblasti informačných technológií veľký potenciál, ktorý je treba rozvíjať. Tu je úloha vzdelávacieho systému nezastupiteľná. Rovnako aj na zvýšenie požadovanej úrovne digitálnych zručností pre tých, ktorí sa nestanú IT špecialistami, ale budú používateľmi IT technológií v ostatných odvetviach a budú sa podieľať na digitalizácii ekonomického a spoločenského života. Prieskumy hovoria, že nedostatok zručností spôsobuje stratu až dvoch hodín týždenného pracovného času," doplnil predseda Slovenskej informatickej spoločnosti Milan Ftáčnik. Pokiaľ sa nepristúpi k razantnému riešeniu situácie, zo Slovenska sa podľa neho stane montážna dielňa neatraktívna pre zahraničných investorov.
IKT priemysel je jedným z kľúčových odvetví slovenského hospodárstva. Generuje 6% HDP a priamo zamestnáva 35.000 špecialistov. Vyznačuje sa najvyššou pridanou hodnotou s perspektívou rastu na najbližších 15 – 20 rokov. V súčasnosti však bojuje s akútnym nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov, ktorého dôsledkom môže byť zlyhanie Slovenska v realizácii transformácie na digitálnu ekonomiku, upozorňuje ITAS. Podľa IMD World Competitiveness Ranking 2017 kleslo Slovensko medziročne o 11 priečok na 51. pozíciu. „Tieto výsledky nehovoria o pozitívnom vývoji. Hrozí, že ak nebudú podniky dostatočne pripravené na zmenu, nebudeme zaradení do celoeurópskych dodávateľsko-odberateľských reťazcov a slovenská ekonomika tak značne zaostane v EÚ priestore,“ dodal Lelovský.
-END-