Prejsť na obsah
Verejnosť

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Dostanú titul bakalára a hneď aj prácu. 10 vysokoškolákov začína študovať spôsobom teória v škole a prax vo firme. Po štátniciach budú mať isté miesto v automobilke.“
Jaroslav Zápala, moderátor: „Je to prvý pokus, aby bakalári nekončili na úrade práce. Odbory, ktoré pripravujú mladých ľudí pre konkrétnu profesiu, sľubuje aj školská reforma.“
Mária Chreneková Pietrová: „Pre politické hašterenie je ale v nedohľadne.“
Andrea Šprochová, redaktorka: „Bakalár na Slovensku dieru do pracovného sveta neurobí. Firmy sa na neho pozerajú, akoby bol iba na polceste za vzdelaním. Za 3 roky sa naučí teóriu, ale neokúsi prax a tak väčšina študuje ďalej. U týchto prvákov na Strojníckej fakulte to bude inak.“
Jakub Štubňa, študent Slovenskej technickej univerzity: „To množstvo praxe je oveľa vyššie, budeme mať aj mentorov rôznych, ktorí nám budú pomáhať na projektoch.“
Andrea Šprochová: „Jakub hovorí o špeciálnom bakalárskom odbore s ročnou praxou. Tu bude študovať a automobilka Volkswagen ho pripraví na prácu.“
Ralf Sacht, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia: „Je to pilotný projekt pre 10 študentov a každý z nich dostane po úspešnom absolvovaní šancu, ponúkneme mu miesto.“
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Na Slovensku takýto typ vzdelávania nemáme, takéto študijné programy, ale priemysel veľmi potrebuje mať takých absolventov, ktorí sú priamo pripravení do výroby.“
Andrea Šprochová: „Títo vysokoškoláci budú študovať dlhšie ako ich kolegovia na iných bakalárskych odboroch, budú študovať 4 roky, z toho rok strávia priamo v podniku.“
Jakub Turis, študent STU: „Vôbec mi to nevadí.“
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU: „Prvý 2 roky študujú tak ako normálni naši denní študenti, potom štúdium prerušia na 1 rok, no a v tom štvrtom ročníku sa vrátia späť, aby dokončili štúdium a svoju bakalársku prácu.“
Andrea Šprochová: „Eliška je jediné dievča v tomto ročníku, aj ona prešla sitom náročných testov. Dlhšie štúdium berie ako výhodu.“
Eliška Bartošová, študentka STU: „Keďže som na tom gymnáziu študovala, je to, že budem mať ten rok celý prax, to je podľa mňa úplne super.“
Andrea Šprochová: „Toto je prvá lastovička takzvaného duálneho vzdelávania na univerzitách. Skúsenosť s tím majú zatiaľ stredné školy, kde sa duál začal pred 3 rokmi. Podľa známok títo študenti dostanú mesačne od 100 do 150 eur.
(tabuľka)

Štipendium

100 – 150 eur

Mzda

868 eur


V treťom ročníku budú pracovať za 860 eur v hrubom.“
Eliška Bartošová: „Veď je to úplne super keď mi budú dávať peniaze iba za to, že sa učím.“
Andrea Šprochová: „O vzdelávaní pre prax hovoria aj autori školskej reformy. Ak by bolo praktických odborov na vysokých školách viac, bakalári by nemuseli končiť na úrade práce.“
(začiatok archívneho záznamu, TN 26. 12. 2016)
Milan Ftáčnik, spoluautor reformy: „Aby zamestnávatelia mohli viac vstupovať do tvorby takýchto programov, aby sa tie programy tvorili tak, že budú riešiť ten nedostatok pracovných síl.“
(koniec archívneho záznamu, TN 26. 12. 2016)
Andrea Šprochová: „Reforma ale čaká na nového ministra. Táto univerzita sa preto zariadila, bakalársky odbor pre automobilku je pilotným projektom a fakulta chce získať akreditáciu. Budúci rok by mohla prijať viac študentov. Andrea Šprochová, televízia Markíza.“

Istá práca s bakalárom

[Markíza, 19:00 10/09/2017]