Prejsť na obsah
Verejnosť

Do 10. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2020 sao najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách.

Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov.

Inžiniersku cenu 2020 za najlepšiu diplomovú prácu získal absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity vBratislave Ing. Jakub Hanzl sprácou Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž. Vo svojej práci sa zaoberal celou škálou tvorby riešenia zadaného územia, inšpiráciou mu boli ukážky svetových architektov, história územia a filozofia riešenia. Venoval sa dopravnému napojeniu lokality, návrhu možnosti predĺženia dopravných línií ademografickým aspektom. Porota ohodnotila prácu ako výborne zvládnutý urbanistický projekt. Ocenila riešenie verejného priestoru, dispozičné a architektonické riešenia. Vysoko hodnotila celkový prístup, komplexnosť a naplnenie náročného zadania.

Viac si prečítate na:
https://www.webnoviny.sk/inzinierska-cena-2020-pozname-vitaza-najlepsej-diplomovej-prace/