Prejsť na obsah
Verejnosť

Janette Štefánková, moderátorka: „Drony pozná väčšina z nás, doručujú zásielky na nedostupných miestach, nakrúcajú letecké zábery, pomáhajú s plánovaním stavieb. V Ústave robotiky a kybernetiky STU pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Tie by mohli časom pri inventúrach v skladoch nahradiť ľudí. Projekt je zároveň dobrým príkladom prepojenia univerzity s podnikateľským prostredím.“

Anna Repková, redaktorka: „Pred dvomi rokmi nápad s potenciálom, teraz drony pripravené vyletieť do skladov. Doktorandi museli v začiatkoch riešiť najmä to, ako sa budú orientovať v priestore. GPS kvôli nedostatočnej presnosti pre interiérové použitie neprichádzalo do úvahy.“

Lukáš Palkovič, spolumajiteľ spoločnosti vyvíjajúcej autonómne drony: „Preto sa používa aj napríklad viacero kamier, ako máme tuná dokonca tri stereovízne, ďalej je tam výkonný počítač, ktorý naozaj si poradí s tým, aby ten signál z tých kamier dostatočne spracoval, plus sa sleduje to, že ako sa vlastne nakláňa, otáča a podobné veci, a z toho všetkého sa vyskladáva, že kde sa nachádza.“

Anna Repková: „Na začiatku operátor dronu zadá, v ktorej časti skladu má urobiť inventúru. Dron sa už sám rozhodne, akú trasu zvolí, v akej výške poletí, či kedy sa pôjde dobiť.“

Filip Štec, vývojár a doktorand na FEI STU: „Potrebovali sme mať užívateľské prostredie, pomocou ktorého vieme ovládať tohto drona. Som vyvinul túto aplikáciu, v ktorej je vidno mapu prostredia, vidíme predurčenú trajektóriu, pomocou ktorej sa bude riadiť, a máme aj zobrazenú tabuľku všetkých bodov tej trajektórie. Pomocou jedného veľkého tlačidla štart sa spustí a už užívateľ iba sleduje, ako mu to ide.“

Anna Repková: „Autonómny dron je naprogramovaný tak, aby bol úplne bezpečný a pri kontakte s prekážkou okamžite zastavil alebo ju obišiel.“

Dávid Rau, programátor: „Na základe rýchlosti, ktorou sa pohybuje, si počíta nejakú predikciu toho, ako ďaleko od neho môže byť prekážka, aby dostatočne bezpečne zastal. Keď sa pohybuje napríklad dvadsaťpäť centimetrov za sekundu, tak jeho ťažisko musí byť od tej prekážky asi päťdesiat centimetrov, a potom samozrejme už to kvadraticky narastá s tou rýchlosťou, ako sa pohybuje.“

Anna Repková: „Spolupráca so špecializovanou spoločnosťou iniciovala na Ústave robotiky a kybernetiky vznik nového predmetu, ktorý sa bude zaoberať vyslovene problematikou autonómnych dronov.“

Lukáš Palkovič: „Niekto by si povedal, že a načo nám bude toľko robotikov alebo odborníkov na drony? Je to vcelku téma aj na úrovni Európskej únie. Očakáva sa, že táto oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti niekoľkých rokov až stotisíc ľudí.“

Anna Repková: „Vývojári očakávajú, že v budúcnosti by podobné drony našli využitie pri kontrole únikov tepla vo výrobných halách, kontrole elektrických káblov či prenose menších zásielok zo skladu na montážnu linku.“