Prejsť na obsah
Verejnosť

Celkovou víťazkou konferencie sa stala študentka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Adriána Furdová.
Bratislava 23. júna (TASR) – Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015, ktorú začiatkom mája spustilo prostredníctvom webu občianske združenie Preveda, pozná už mená svojich víťazov. Celkovou víťazkou konferencie sa stala študentka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Adriána Furdová.
Na podujatí sa prezentovala dvoma prácami Južný Sudán - Využitie smartfónu ako zobrazovacej techniky pri vyšetrení očného pozadia pacientov v krajinách tretieho sveta a Projekt fyzioHD - videoprojekt praktických cvičení na predmet fyziológia. "Obe práce priniesli vynikajúce inovatívne nápady, aplikačné a edukačné výstupy," informoval TASR predseda občianskeho združenia Preveda Miroslav Ferko. Práce autorky predstavovali podľa neho veľkú dávku odhodlania pomáhať originálnym a dostupným spôsobom, alternatívnou diagnostikou a manažmentom očných ochorení v rozvojových krajinách. Celková víťazka získala účelovo viazanú finančnú podporu na rozvíjanie vedeckých cieľov.
Vyvrcholením aktuálneho ročníka konferencie bolo vyhlásenie prestížneho ocenenia, takzvaného konferenčného pasu, ktorý získala Kristína Nagyová, pôsobiaca na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzityv Bratislave. Jej víťazná štúdia s názvom Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách z nemocníc a možnosti ich eliminácie poukazuje na celosvetovú problematiku bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám prevažne z nemocničných odpadových vôd. "S ňou sa budú musieť vedci skôr či neskôr vyrovnať a ponúknuť adekvátne riešenia," dodal Ferko.
Konferencia zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych i chemických vied a určená najmä mladým vedeckým pracovníkom priniesla bezmála 200 odborných štúdií. Zároveň jej 7. ročník poskytol účastníkom možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu či publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov. 
Občianske združenie Preveda chce svojou činnosťou osloviť prevažne mladšiu generáciu ľudí. Je nápomocné v oblastivzdelávania, kultúry, osvety i sociálnej výchovy.