Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubo Straka, moderátor: "Biotechnológia je moderná veda, ktorá využíva mikroorganizmy a enzýmy na produkciu látok určených najmä pre chemický, alebo farmaceutický priemysel. Inováciám v tejto oblasti sa pritom venujú aj výskumníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí sa zaoberajú hneď niekoľkými zaujímavými projektami."
Redaktorka: "Nádorové ochorenia, ako je leukémia či rakovina, súvisia s mutáciou génov, ktoré kódujú proteíny v organizme."
Albert Breier, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave: "Ak je zmenený gén, bude zmenený proteín, a ten zmenený proteín môže v tele mať inú funkciu a môže to súvisieť potom s nejakými patologickými procesmi."
Redaktorka: "Vďaka poznaniu presných mechanizmov toho, čo sas v bunkách deje, sa výskumníci snažia vymyslieť novodobé liečivá proti patologickým ochoreniam, ktoré čo najmenej ublížia pacientovi vedľajšími efektmi terapie. Môžu byť napríklad vo forme molekulárnych biologických nástrojov."
Albert Breier: "Teda molekuly, ktoré nezasiahnu celú tú bunku, alebo nezasahujú celý organizmus, ale zasiahnu konkrétnu jednu vec v tej bunke, čo spôsobí, že ona sa začne správať menej nebezpečne."
Redaktorka: "Výskumníci z Ústavu biochémie a mikrobiológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dokonca spresnili výskum anglických kolegov. Tí našli proteín, ktorý sa vyskytuje pri určitom type leukémie."
Albert Breier: "Ale my sme zistili, že je prítomný len vtedy, keď tie bunky sú citlivé na chemoterapiu. Akonáhle začnú byť na chemoterapiu rezistentné, tak tento proteín sa stratí. Čiže sme poskytli akýsi nástroj na to, aby sa dalo povedať, či tá leukémia bude reagovať na liečbu, alebo nebude."
Redaktorka: "V rámci ústavu sa pri výskume študuje aj to, prečo mikroorganizmy už dokážu odolávať antibiotikám."
Petra Olejníková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave: "Snažíme sa hľadať aj nové zlúčeniny, ktoré by potenciálne do budúcnosti mohli byť účinnými štruktúrami v boji proti mikroorganizmom."
Redaktorka: "Pedagógovia sa snažia pripraviť mladých odborníkov, ktorí môžu poskytovať veľmi presné informácie pre farmaceutov a lekárov, ktoré sú dôležité pre ich ďalšiu prácu."
Petra Olejníková: "Dostanú sa k novým technológiám, k novým prístrojom, a získajú výbornú teoretickú bázu pre praktickú robotu, a takisto na naučia aj základným laboratórnym technikám, ktoré sa im zídu v budúcej práci."
Redaktorka: "Znalosti v moderných disciplínach molekulárnej biológie a biochémie tak môžu v budúcnosti pomôcť pri vývoji špecifických liečiv proti civilizačným chorobám. A možno sa nám vďaka výskumníkom konečne podarí poraziť aj zákerné nádorové ochorenia."