Prejsť na obsah
VerejnosťBRATISLAVA - Päťdesiatka stredoškolákov zo  stredných škôl z celého Slovenska začne tento školský rok neskôr. Rozhodli sa totiž vyskúšať, čo ich čaká, keď budú študovať na univerzite. V sprievode vysokoškolákov tak dnes prvýkrát vstúpili na pôdu univerzity.
Namiesto do školy tak v stredu 5. septembra nastúpili stredoškoláci na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Budú bývať na internáte, stravovať sa v jedálni, cestovať povestným autobusom 39. To všetko v rámci Letnej univerzity pre stredoškolákov, ktorú STU organizuje už po desiaty raz.
Po pôde univerzity ich budú sprevádzať študenti STU. „Počas troch dní budú stredoškolákov sprevádzať naši študenti, veď od koho iného by sa najlepšie dozvedeli, ako to na STU funguje,“ povedala Zuzana Mokošová, ktorá program Letnej univerzity pre stredoškolákov (LUS) každoročne koordinuje.


Školáci sa budú môcť pýtať na čokoľvek, každoročne ich však najviac zaujímajú najmä prijímačky, internáty a či študenti na škole riešia aktuálne témy a praktické projekty. „Program máme nabitý a počíta sa doslova každá minúta. Počas dňa čakajú na študentov prezentácie a prednášky priamo na fakultách a prehliadky laboratórií, večer praktické technické a IT workshopy, ktoré pripravujú naši študenti,“ opísala Mokošová.
Letná univerzita na STU prebieha vždy prvý septembrový týždeň. Počas 9 ročníkov sa jej zúčastnilo už vyše 600 stredoškolákov z celého Slovenska. Nemalá časť z nich v súčasnosti študuje na fakultách STU, niektorí už za tie roky štúdium úspešne ukončili. Program tento rok začína 5. septembra dopoludnia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, popoludní sa študenti presunú do Bratislavy. Bývať budú na internáte Mladá Garda v Bratislave.

„To najlepšie, čo mi LUS-ka poskytla, bolo, že som si mohla vyskúšať život na vysokej škole. Pamätám si na svoje prvé „vysokoškolské“ prednášky, ktorými program odštartoval. Prvýkrát som sedela vo veľkej aule a vysokoškolský profesor nám pomocou obyčajných predmetov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote, priblížil rôzne fyzikálne a matematické zákony,“ pochválila akciu Karin Maliniaková z Fakulty informatiky a informačných technológií STU. Okrem prednášok sa jej páčili aj dielne pod taktovkou študentov, na ktorých skúšali chemické pokusy, či lúštili kódy a šifry. „Vtedy som si uvedomila, že študovať techniku je správne rozhodnutie, keďže matematika, fyzika či informatika sa skrýva za všetkým,“ dodala študentka, ktorá v rámci tohto ročníka bude mladých študentov sama sprevádzať a pripravovať workshopy.
LUS 2018 skonči 7. 9. tradičným odovzdávaním ambasádorských dekrétov v aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici v Bratislave. Stredoškoláci sa tak stanú „ambasádormi“ STU, ktorí majú medzi rovesníkmi šíriť povedomie o tom, že štúdium techniky a informatiky má význam pre ich budúcnosť.

[topky.sk 05/09/2018]
Link: https://www.topky.sk/cl/1000680/1735455/FOTO-Desiatky-skolakov-si-vyskusaju-zivot-na-univerzite--STU-ich-zasvati-do-svojich-tajomstiev