Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita (STU) môže obnoviť momentálne nefunkčnú plaváreň na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. Správna rada Fondu na podporu športu 13. mája schválila na jej rekonštrukciu dotáciu 1,25 milióna eur.

“Verejné obstarávanie na dodávateľa sme úspešne ukončili, po tomto rozhodnutí fondu nám už nič nestojí v ceste, aby sme v najbližších týždňoch začali s rekonštrukciou. Po jej dokončení sa do bazénov vrátia plavci – či už študenti a zamestnanci fakulty, alebo trénujúci športovci a stovky detí z Trnavy a okolia, ktoré sa každoročne na plaveckých kurzoch práve vďaka dvom bazénom tejto plavárne naučia plávať,” uviedol dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave Miloš Čambál. Zrekonštruovaná plaváreň sa stane integrálnou súčasťou campusu fakulty, v ktorom popri výučbových priestoroch, laboratóriách a internátoch budú mať študenti k dispozícii aj viaceré interiérové i vonkajšie športoviská a zóny na voľnočasové aktivity a relax. Spolupráca s mestom a krajom na rekonštrukcii plavárne umožní využívanie vynovených bazénov aj plavcom a verejnosti z Trnavy a okolia.

Prečítajte si viac:
https://www.teraz.sk/regiony/fond-na-podporu-sportu-prispeje-na-obno/634284-clanok.html