Prejsť na obsah
Verejnosť

Marián Kukelka, moderátor: "Firmy majú najväčší záujem o absolventov odborov spojených s informatikou. Rebríček, ktorý zostavil pracovný portál Profesia vychádza z toho, koľko zamestnávateľov si pozrelo uverejnený životopis absolventa. Výsledky sú analýzou za minulý rok."
Katarína Ottová, redaktorka: "Rebríček potvrdzuje sťažnosti zamestnávateľov, ktorí majú problém nájsť odborníkov v oblasti informatiky. V hodnotení podľa fakúlt sú v prvej päťke až štyri fakulty spojené s informatikou. Nikola Richterová z portálu Profesia hovorí, že absolventi IT profitujú z nedostatku ľudí."
Nikola Richterová, portál Profesia: "Na prvom mieste skončila Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Ide o fakultu, ktorá skončila na prvom mieste aj v predošlom roku. Na dvojke Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a na treťom mieste je Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach."
Katarína Ottová: "Životopis absolventa informatiky z STU si v priemere pozrelo viac ako osem zamestnávateľov. Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti upozorňuje, že nie každý absolvent si hľadá prácu prostredníctvom tohto portálu."
Michal Páleník, Inštitút zamestnanosti: "Napríklad medicínske odbory, ktoré sú veľmi žiadané, si robotu hľadajú inými spôsobmi. Takže na rebríčku uplatnenia určite na prvých miestach sú informatické a medicínske odbory, kde by aj štát mal posilniť štúdium v týchto odboroch. Predsa len vieme, že populácia bude starnúť a tým pádom bude treba oveľa viac lekárov, ako v súčasnosti máme k dispozícii."
Katarína Ottová: "Zaujímavý je aj rebríček vysokých škôl. Napriek veľkému záujmu o informatikov, je na prvom mieste Ekonomická univerzita v Bratislave. Nikola Richterová to zdôvodňuje istou univerzálnosťou absolventov tejto školy."
Nikola Richterová: "Sú potrební v každej spoločnosti bez ohľadu na podnikateľskú činnosť. Tým pádom Ekonomická univerzita porazila aj všetky tri technické univerzity, na druhej priečke skončila Slovenská technická univerzita, na tretej Technická univerzita v Košiciach a ďalej je to Žilinská univerzita."
Katarína Ottová: "Najväčším skokanom je Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity. Poskočila o osem miest a dostala sa na šiestu priečku. Celkovo podľa tohto rebríčka je najväčší záujem o informatikov, strojárov a ekonómov."