Prejsť na obsah
VerejnosťZmyslom premeny univerzitného bakalára na profesijného je prepojenie teórie a praxe, študenti trénujú u budúceho zamestnávateľa
Žiadna slovenská univerzita či vysoká škola doteraz neponúkala akreditovaný študijný program profesijný bakalár. O zmenu sa od septembra pokúsi Strojnícka fakulta STU v Bratislave. Na objednávku Volkswagenu Slovakia spúšťa pilotný projekt štvorročného bakalára pre automobilový priemysel.
K tohtoročným prvákom Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pribudne prvýkrát desať bakalárov, ktorí už na začiatku štúdia budú mať podpísanú zmluvu s budúcim zamestnávateľom Volkswagen Slovakia. Fakulta spolu s bratislavským závodom Volkswagen Slovakia totiž spúšťa pilotný projekt spolupráce v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania pod názvom bakalár pre automobilový priemysel. Nový študijný program s prvkami duálneho vzdelávania je reakciou na nedostatok odborných pracovníkov v automobilovom priemysle. „Na rôznych grémiách s predstaviteľmi nášho priemyslu som už dlhšie cítil tlak po odborníkoch, ktorí im chýbajú. Prax potrebuje nielen univerzitných inžinierov, ale tiež profesijných bakalárov, ktorých naše školy nevychovávajú, “ ozrejmuje spoluprácu automobilky a strojníckej fakulty jej dekan Ľubomír Šooš, ktorý bol nedávno do funkcie zvolený už po tretíkrát.
Treba zmenu legislatívy
Študijný program profesijného bakalára zatiaľ nemá akreditáciu, lebo sa po intenzívnych rokovaniach školy a automobilky „narodil“ iba v apríli. Akreditačná komisia zatiaľ schválila rámcové požiadavky na profesijného bakalára a v súčasnosti pripravuje kritériá hodnotenia profesijných bakalárskych študijných programov. Chce to však aj zmenu legislatívy. Dekan Šooš predpokladá, že ak všetko pôjde dobre, akreditáciu získajú koncom tohto roku, nanajvýš o pár mesiacov neskôr. Automobilka sa bude na výchove svojich budúcich zamestnancov podieľať aj finančne, študentom bude vyplácať mesačné štipendium.
Prijatí museli byť aj zruční
O duálnu výučbu bakalára v automobilovom priemysle prejavilo záujem vyše šesťdesiat uchádzačov, na výberové kolo, ktoré sa konalo minulý týždeň v priestoroch bratislavskej Duálnej akadémie Volkswagen Slovakia, prišlo dvadsaťpäť z nich. „Výberové konanie bolo kombináciou viacerých testov,“ ozrejmuje výber uchádzačov Veronika Hanulová, koordinátorka programu z Volkswagenu Slovakia. V prvom bloku museli preukázať vedomosti z matematiky, testy pripravili pedagógovia strojníckej fakulty, ktorí ich aj vyhodnotili. Každý jednotlivec musel v časovom intervale dokázať aj svoju manuálnu zručnosť. Pri osobnom pohovore sa psychodiagnostikou zisťovali osobnostné predpoklady na novú, profesijnú formu štúdia. Veronika Hanulová povedala, že pri výbere prvých desiatich študentov do pilotného projektu sa snažili o zdravý mix všetkých testovaných zručností a znalostí. Vo veľkej miere zavážili praktické zručnosti a záľuby. Keďže profesijný bakalár ešte nie je ako program akreditovaný, všetci desiati študenti boli prijatí ako riadni študenti fakulty na existujúci univerzitný bakalársky program automobily a mobilné pracovné stroje.
Rok navyše
Študijný program profesijného bakalára bude rozdelený do štyroch rokov, teda oproti klasickému trojročnému bakalárovi budú mať jeden rok navyše z dôvodu praxe priamo v podniku. „Prvé dva ročníky absolvujú študenti na fakulte, pričom počas letných prázdnin budú praxovať v závode. Keďže bakalár v automobilovom priemysle je výrazne zameraný na prax, celý tretí rok štúdia budú praxovať vo Volkswagene Slovakia už na konkrétnych úlohách a projektoch podobne ako kmeňoví zamestnanci s konkrétnymi úlohami a projektmi. Budú mať prideleného mentora, ktorý bude za nich zodpovedný,“ ozrejmuje prípravu profesijných bakalárov dekan Šooš. Ak by sa fakulte nepodarilo načas akreditovať študijný program profesijného bakalára, budú musieť frekventanti pilotného projektu v treťom roku požiadať o prerušenie štúdia, čo je však v súlade so zákonom. Vo štvrtom ročníku sa vrátia späť na univerzitu a nadobudnuté poznatky z praxe budú môcť uplatniť napríklad aj pri písaní bakalárskej práce. Ak fakulta získa akreditáciu včas, študenti už prerušovať štúdium nebudú musieť.
Profesijných bakalárov už chcú aj iní
„Po schválení študijného programu Akreditačnou komisiou bude mať štvorročné štúdium profesijného bakalára inú podobu ako teraz. Prvé dva ročníky budú študenti na fakulte, v treťom a štvrtom ročníku budú na praxi po semestroch, vo štvrtom ročníku budú priamo v závode robiť bakalársku prácu, ktorú prídu obhajovať na fakultu,“ vysvetľuje dekan Šooš budúcnosť prípravy strojárov „na kľúč“. O profesijného bakalára už prejavili záujem aj iné spoločnosti, napríklad Schaeffler Skalica, Matador Group, Kinex Bytča, Siemens a iní. Základ štúdia by bol rovnaký, študenti by však mali modifikované predmety podľa budúcich zamestnávateľov a prax by robili u nich.
Jarmila Horáková © SME
Študijný program profesijného bakalára bude rozdelený do štyroch rokov, teda oproti klasickému trojročnému bakalárovi budú mať jeden rok navyše pre prax v podniku.
Štipendium
Aké budú dostávať?
Volkswagen Slovakia bude prijatým študentom vyplácať štipendium.
V prvom a druhom ročníku štúdia to bude sto až 150 eur v závislosti od študijných výsledkov.
V treťom ročníku, keď budú bakalári pracovať v závode, budú dostávať odmenu 868 eur v hrubom.
Vo štvrtom ročníku štúdia si ako štipendisti prilepšia o 130 až 180 eur v závislosti od študijných výsledkov.
Počas letnej praxe dostanú k štipendiu ďalších 200 eur.
Podmienkou podnikového štipendia je po skončení štúdia odpracovať v závode najmenej štyri roky. (or)
Foto:
Študenti museli vo výberovom kole preukázať aj manuálnu zručnosť. Na snímke zapájajú podľa návodu súčiastky motora. FOTO – MILAN RÁCHELA, DUÁLNA AKADÉMIA

[SME 07/09/2017]
Autor: Jarmila Horáková, or