Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo online finále  vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie vedomostnými súťažami.

Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť, prezentovať svoje projekty, získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave.  Akcia bola vyvrcholením aktivít zameraných na propagáciou bakalárskeho štúdia na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Tento rok sme bohužiaľ nemohli privítať študentov a pedagógov z celého Slovenska priamo na pôde našej fakulty. Pandemická situácia neumožnila študentom osobne spoznať pedagógov, študentov, vidieť laboratóriá a skvelé projekty. Snažili sme sa študentom priblížiť prostredie fakulty a študijné programy  aspoň prostredníctvom Virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 3.2. 2021.

„Hlavným cieľom súťaže Strojárska olympiáda je popularizácia technického vzdelávania, pretože Slovensko nevyhnutne potrebuje novú generáciu strojných inžinierov, “ povedal  dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave profesor Ľubomír Šooš.

Viac si prečítate na:

https://touchit.sk/finale-14-rocnika-strojarskej-olympiady-slovensko-potrebuje-novu-generaciu-strojarov/331683