Prejsť na obsah
Verejnosť

Navrhnúť a implementovať metódy a nástroje vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov s možnosťou podpory doménovo špecifických jazykov pre zachytenie a znovupoužitie expertných a softvérových zdrojov znalostí, virtualizácie, distribuovaných internetových výpočtových procesov a paralelného počítania. To je jedna z domén, ktorým sa venujú odborníci na FIIT STU.

Viac si prečítate na:

https://www.webnoviny.sk/fiit-stu-prinasa-inovativne-sposoby-vyvoja-softverovych-systemov/