Prejsť na obsah
Verejnosť

Jednou z prvých oblastí, na ktorých začína SP a FIIT STU spolupracovať, je vytváranie webovej služby typu „Form as a Service“ s cieľom zefektívniť komunikáciu Sociálnej poisťovne s jej klientami.

Podpísané memorandum umožní o. i. spoluprácu v oblasti zadávania a realizovania bakalárskych, diplomových a semestrálnych prác pre študentov, realizáciu dvojstranných i viacstranných projektov, spoluprácu v oblasti vedy a výskumu technológií a procesov určených na ochranu systémov, sietí, aplikácii, účtov a údajov pred kybernetickými útokmi, ransomware aktivitami a aktivitami v rámci pretrvávajúcich pokročilých hrozieb, vrátane ochrany a manažmentu citlivých údajov ako aj spoločnú prípravu a vzdelávanie študentov a akademických odborníkov.

Prečítajte si viac:
https://touchit.sk/fiit-stu-a-socialna-poistovna-budu-spolupracovat-na-skvalitnovani-informacnych-systemov/370826