Prejsť na obsah
Verejnosť

Slávnostne otvoriť revitalizovanú budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a akademický rok 2020/2021 na FEI STU prišli v pondelok 21. 09. 2020 spolu dekanom prof. Dr. Ing. Milošom Oravcom aj rektor STU prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling a minister hospodárstva Richard Sulík so svojimi štátnymi tajomníkmi.

Okrem významných laboratórií, ktoré sa v budove FEI STU nachádzajú, sa nedá prehliadnuť ani jej čerstvo dokončený exteriér. V rámci niekoľkoročnej revitalizácie bola kompletne zrekonštruovaná a zateplená fasáda obrovskej budovy, osadené nové okná s automatickými exteriérovými žalúziami a zrealizované dažďové zvody a kanalizácia. Zrevitalizovaná budova FEI

Vzhľadom na stav budovy v minulosti bolo dlhodobým zámerom FEI STU postupne modernizovať a revitalizovať jej jednotlivé bloky. Obnova fasády sa udiala v dvoch etapách. V prvej sa v roku 2015 revitalizovali štyri z najväčších blokov budovy, v druhej zvyšné štyri. Druhá etapa sa realizovala v roku 2020 a bola skolaudovaná 24.augusta 2020.

Stavba bola financovaná z eurofondov v rámci projektov Univerzitný vedecký park STU v Bratislave a ACCORD – Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách).

Vďaka tomu dnes FEI STU ponúka atraktívne prostredie pre akademické úsilie vedcov a študentov.

V súčasnosti sa fakulta už zameriava na komplexnú revitalizáciu interiéru a je v procese verejného obstarávania na obnovu hlavnej chodby, ktorá drží rekord najdlhšej chodby na Slovensku a spája všetky bloky objektu. Spolu s ňou sa bude modernizovať aj interiér siedmich veľkých prednáškových sál, ktoré budú vybavené moderným didaktickým vybavením.

Viac si prečítate na:
https://touchit.sk/fei-stu-ma-revitalizovanu-budovu-a-vyznamne-laboratoria/310048