Prejsť na obsah
Verejnosť


Milan Jeluš, moderátor: "Fakulte informatiky Slovenskej technickej univerzity sa podarilo obhájiť akreditáciu britského inštitútu pre inžinierstvo a technológie. Tento prestížny titul majú viaceré zahraničné univerzity, napríklad Oxford alebo Cambridge. Na Slovensku a v Česku je to jediná fakulta, ktorá má túto akreditáciu. Rektor STU Robert Redhammer."
Robert Redhammer, rektor STU Bratislava: "Prvýkrát takáto akreditácia bola na Slovenskej technickej univerzite získaná v roku 1999. podarilo sa úspešne obhájiť tieto akreditácie a vždy na novšie študijné programy ju znova potvrdzovať."
Milan Jeluš: "Komisia ocenila prepojenie vzdelávania s praxou, zapojenie študentov do výskumu či komunikáciu fakulty so študentmi. Pokračuje dekanka fakulty informatiky Mária Bieliková."
Mária Bieliková, dekanka fakulty informatiky: "V tomto sme ako fakulta mali dlhé roky dosť problémy. Navyše všetci vieme, že informatici sú takí menej komunikatívni ľudia a toto sa nám podarilo urobiť naozaj veľký krok vpred. A posledná vec, ktorá bola explicitne ocenená, je dynamika, flexibilita a neustály rozvoj fakulty."
Milan Jeluš: "Medzinárodné ocenenie fakulty môže pomôcť jej študentom napríklad pri hľadaní práce v zahraničí."

[Rádio Slovensko, 20:00 13/02/2018]